Luận văn Ý thức phái tính trong thơ nữ đương đại (khảo sát qua hai tác giả Tuyết Nga và Phạm Thị Ngọc Liên)

PHẦN MỞ ĐẦU. 4

1. Lí do chọn đề tài . 4

2. Lịch sử vấn đề. 7

3. Đối tượng, phạm vi nghiên cứu. 12

4. Mục đích, nhiệm vụ nghiên cứu. 13

5. Phương pháp nghiên cứu. 13

6. Cấu trúc luận văn. 14

CHƯƠNG I TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU VẤN ĐỀ PHÁI

TÍNH TRONG TIẾN TRÌNH THƠ VIỆT NAM VÀ SỰ NGHIỆP SÁNG

TÁC CỦA TUYẾT NGA, PHẠM THỊ NGỌC LIÊN. 14

1.1. Giới thuyết về phái tính và nữ quyền. 14

1.1.1. Ý thức phái tính. 14

1.1.2. Ý thức nữ quyền - một khái niệm liên quan . 16

1.2. Sự hình thành và phát triển ý thức phái tính trong thơ Việt Nam qua các

thời kỳ.

1.2.1. Ý thức phái tính trong thơ dân gian.

1.2.2. Ý thức phái tính trong thơ trung đại .

1.2.3. Ý thức phái tính trong thơ hiện đại.

1.3. Hành trình sáng tác của hai tác giả Tuyết Nga và Phạm Thị Ngọc Liên.

1.3.1. Tuyết Nga.

1.3.2. Phạm Thị Ngọc Liên.

CHƯƠNG 2 BIỂU HIỆN Ý THỨC PHÁI TÍNH TRONG THƠ TUYẾT

NGA VÀ PHẠM THỊ NGỌC LIÊN.

2.1. Ý thức về cái tôi bản thể .

2.1.1. Ý thức về vẻ đẹp nữ tính.

2.1.2. Ý thức về vẻ đẹp cá tính .

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY