Luận văn Xử lý nước thải công nghiệp kênh tham lương thành phố Hồ Chí Minh bằng biện pháp sinh học

MỤC LỤC

LỜI CAM ĐOAN . 3

LỜI CẢM ƠN . 4

TÓM TẮT . 5

MỤC LỤC . 6

DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT. 9

MỞ ĐẦU. 10

1. Đặt vấn đề .10

2. Mục đích nghiên cứu.10

3. Đối tượng nghiên cứu.11

4. Phạm vi nghiên cứu.11

5. Ý nghĩa khoa học .11

6. Ý nghĩa thực tiễn .12

CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN TÀI LIỆU. 13

1.1. Nước thải đô thị và các đặc tính cơ bản .13

1.1.1. Thành phần của nước thải đô thị.13

1.1.2. Các thông số môi trường cơ bản .19

1.2. Hiện trạng nước thải đô thị Tp. Hồ Chí Minh và kênh tham lương .29

1.2.1. Nước thải đô thị TP. Hồ Chí Minh [20], [27] .29

1.2.2. Nước thải đô thị kênh Tham Lương [22] .29

1.3. Một số công nghệ XLNT đô thị [19], [27], [36].30

1.3.1. Sự cần thiết của việc XLNT.30

1.3.2. Xử lý bằng phương pháp sinh học .30

1.3.3. Xử lý bằng phương pháp vật lý, hóa học .31

1.4. Hồ sinh học dùng tảo XLNT .32

1.4.1. Khái niệm về hồ sinh học dùng tảo XLNT .32

1.4.2. Các loại hồ xử lý dùng tảo và chức năng của chúng.34

1.4.3. Vài nét về hình thành và phát triển .35

1.4.4. Ưu điểm của hồ dùng tảo XLNT.36

1.5. XLNT công nghiệp bằng hồ dùng tảo .37

1.5.1. Vai trò của tảo và các sinh vật [29], [36] .37

1.5.2.Sự loại bỏ các chất hữu cơ [19], [27].40

1.5.3. Sự loại bỏ các chất nitơ, phospho.41

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY