Luận văn Xây dựng văn hóa doanh nghiệp cho công ty cổ phần Misa

PHẦN MỞ ĐẦU.1

1. Tính cấp thiết của đề tài.1

2. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu .2

3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu .3

4. Những đóng góp của luận văn nghiên cứu .3

5. Cấu trúc của luận văn .3

CHưƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ XÂY DỰNG VĂN HÓA DOANH

NGHIỆP .4

1.1. Tổng quan tình hình nghiên cứu về xây dựng văn hóa doanh nghiệp.4

1.1.1. Tình hình nghiên cứu nước ngoài .4

1.1.2. Tình hình nghiên cứu trong nước.6

1.2. Khái niệm về văn hóa doanh nghiệp.8

1.3. Đặc trưng của văn hóa doanh nghiệp .9

1.4. Các biểu hiện của văn hóa doanh nghiệp .10

1.4.1. Các biểu trưng trực quan của văn hóa doanh nghiệp.11

1.4.2. Các biểu trưng phi trực quan của văn hóa doanh nghiệp .17

1.5. Những yếu tố cấu thành nên văn hóa doanh nghiệp.19

1.5.1. Triết lý quản lý và kinh doanh.19

1.5.2. Động lực của cá nhân và tổ chức.20

1.5.3. Quy trình quy định.20

1.5.4. Hệ thống trao đổi thông tin .20

1.5.5. Phong trào, nghi lễ, nghi thức.21

1.6. Lợi ích của việc xây dựng văn hóa doanh nghiệp .21

1.6.1. Đối với doanh nghiệp .21

1.6.2. Đối với bên ngoài doanh nghiệp .22

1.6.3. Đối với việc xây dựng thương hiệu cho sản phẩm, dịch vụ .23

1.7. Các bước xây dựng văn hóa doanh nghiệp.24

CHưƠNG 2: PHưƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU .28

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY