Luận văn Xây dựng và sử dụng hệ thống bài tập hóa học hữu cơ lớp 12 trung học phổ thông dùng cho học sinh khá giỏi

MỤC LỤC

Trang phụ bìa

Lời cảm ơn

Mục lục

Danh mục các chữ viết tắt

Danh mục các bảng

Danh mục các hình

MỞ ĐẦU.1

Chương 1. CƠ SỞ LÍ LUẬN VÀ THỰC TIỄN CỦA ĐỀ TÀI .4

1.1. Tổng quan vấn đề nghiên cứu.4

1.2. Bài tập hoá học .7

1.2.1. Khái niệm bài tập hóa học .7

1.2.2. Tác dụng của bài tập hóa học [6], [41].7

1.2.3. Phân loại bài tập hóa học [6], [41] .8

1.2.4. Xu hướng xây dựng bài tập hóa học mới [2] .9

1.2.5. Những chú ý khi ra bài tập [14].10

1.2.6. Những chú ý khi chữa bài tập cho HS [14].10

1.3. Một số vấn đề về học sinh khá giỏi .12

1.3.1. Khái niệm về học sinh khá giỏi [9] .12

1.3.2. Những phẩm chất và năng lực của học sinh khá giỏi .12

1.3.3. Hình thành và phát triển tư duy cho học sinh khá giỏi.13

1.4. Cấu trúc và nội dung phần Hóa học hữu cơ lớp 12 nâng cao [40] .14

1.4.1. Cấu trúc.14

1.4.2. Nội dung .14

1.5. Thực trạng về việc sử dụng HTBT hóa học cho HSKG ở THPT.15

1.5.1. Thực trạng về HTBT đang sử dụng cho HSKG.15

1.5.2. Thực trạng về việc giải BTHH của HS THPT.20

Chương 2. XÂY DỰNG VÀ SỬ DỤNG HTBT HÓA HỌC HỮU CƠ LỚP 12

DÙNG CHO HSKG.252.1. Đặc điểm của hệ thống bài tập hóa học dùng cho học sinh khá giỏi.25

2.2. Nguyên tắc xây dựng HTBT hóa học dùng cho HSKG .25

2.2.1 Hệ thống bài tập phải góp phần thực hiện mục tiêu môn học .25

2.2.2. Hệ thống bài tập phải đảm bảo tính chính xác, khoa học.26

2.2.3. Hệ thống bài tập phải đảm bảo tính hệ thống, tính đa dạng .26

2.2.5. Hệ thống bài tập phải gây hứng thú học tập, phát huy tính tích cực nhận

thức, năng lực sáng tạo của học sinh.27

2.2.6. Hệ thống bài tập phải rèn luyện và phát triển tư duy cho học sinh.27

2.3. Qui trình xây dựng HTBT hóa học hữu cơ lớp 12 dùng cho HSKG.28

2.3.1. Xác định mục đích của hệ thống bài tập .28

2.3.3. Xác định loại bài tập, các kiểu bài tập.28

2.3.4. Thu thập tài liệu để soạn bài tập.29

2.3.5. Biên soạn các bài tập mới .29

2.3.6. Tiến hành soạn thảo hệ thống bài tập .30

2.3.7. Tham khảo, trao đổi ý kiến với đồng nghiệp.31

2.3.8. Thực nghiệm, chỉnh sửa và bổ sung .31

2.4.1. Giới thiệu tổng quan về hệ thống bài tập.31

2.4.2. Hệ thống bài tập chương Este - lipit .36

2.4.3. Hệ thống bài tập chương Cacbohiđrat.62

2.4.4. Hệ thống bài tập chương Amin – Amino axit - protein.73

2.4.5. Hệ thống bài tập chương Polime và vật liệu polime (lưu CD) .96

2.5. Một số biện pháp nâng cao hiệu quả sử dụng bài tập hóa học .96

2.5.1. Sử dụng hệ thống bài tập rèn kỹ năng giải bài tập khi ôn, luyện tập .96

2.5.2. Chú trọng phát triển tư duy hóa học cho học sinh.98

2.5.3. Kết hợp nhiều phương pháp giải khác nhau trong một bài toán .101

2.5.4. Hướng dẫn học sinh giải bài toán hóa học theo nhiều cách.108

2.5.5. Rèn luyện cho học sinh các kỹ năng giải BTHH.111

2.5.6. Nâng cao hiệu quả tự học, tự nghiên cứu cho học sinh .113

2.6. Giáo án một số bài có sử dụng hệ thống bài tập mới xây dựng .1142.7.1. Giáo án bài: “Luyện tập Mối liên hệ giữa hiđrocacbon và một số dẫn

xuất của hiđrocacbon” (lưu CD) .114

2.7.2. Giáo án bài: “Luyện tập Cấu trúc và tính chất của một số cacbohiđat

tiêu biểu”.114

2.7.3. Giáo án bài: “Luyện tập Một số tính chất của amin, amino axit và

protein” (lưu CD).120

2.7.4. Giáo án bài: “Luyện tập polime và vật liệu polime” (lưu CD) .120

Chương 3. THỰC NGHIỆM SƯ PHẠM.122

3.1. Mục đích thực nghiệm .122

3.2. Đối tượng thực nghiệm.122

3.3. Tiến hành thực nghiệm .123

3.4. Kết quả thực nghiệm.125

3.5. Những bài học kinh nghiệm khi sử dụng bài tập cho học sinh khá giỏi .133

KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ .136

TÀI LIỆU THAM KHẢO .140

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY