Luận văn Xây dựng và giải pháp phát triển thương hiệu ngân hàng thương mại cổ phần Gia Định

MỤC LỤCChương 1: Cơ sở lý luận về ngân hàng và thương hiệu1.1 Ngân hàng và hoạt động ngân hàng trang 011.1.1 Định nghĩa 011.1.2 Chức năng, nhiệm vụ 021.1.3 Phân loại 031.2 Lý luận về thương hiệu 041.2.1 Khái niệm về thương hiệu 041.2.2 Tầm quan trọng của thương hiệu 061.2.3 Sự hình thành giá trị thương hiệu 081.2.4 Định vị thương hiệu 091.2.5 Thương hiệu Ngân hàng 101.2.6 Đặc thù cần lưu ý trong thương hiệu ngân hang 121.2.7 Các thành tố của thương hiệu (Nhãn hiệu, Logo, Slogan) 131.2.8 Quy trình xây dựng một chương trình bản sắc thương hiệu tổng thể 151.2.9 Thương hiệu mạnh quyết định kinh doanh thành công 16Kết luận chương 1 17Chương 2: Nghiên cứu thực trạng hoạt động và thương hiệu ngân hàng TMCP Gia Định trong thời gian qua.2.1 Tình hình hoạt động, kinh doanh và phát triển NH TMCP Gia Định: 182.1.1 Lịch sử hình thành 182.1.2 Thực trạngvề hoạt động của NH TMCP Gia Định 202.1.3 Sản phẩm, dịch vụ ngân hàng: 252.1.3.1 Kết quả phát triển sản phẩm, dịch vụ 252.1.3.2 Khó khăn trong phát triển các dịch vụ 312.1.4 Trình độ kỹ thuật công nghệ 322.1.5 Nhân lực và trình độ quản trị 342.1.6 Mạng lưới chi nhánh 362.2 Tổng quan về hệ thống ngân hàng Việt Nam và nhận định thương hiệu: 362.2.1 Thương hiệu của các ngân hàng Việt Nam 372.2.2 Nhóm các ngân hàng thương mại Quốc doanh 392.2.3 Nhóm các ngân hàng thương mại cổ phần 402.2.3.1 Nhóm thương hiệu mạnh 402.2.3.2 Nhóm thương hiệu trung bình 412.2.3.3 Thương hiệu yếu và khó nhận biết 422.3 Thương hiệu NH TMCP Gia Định 432.3.1 Thương hiệu NH TMCP Gia Định 432.3.2 Những khó khăn trong việc xây dựng thương hiệu NH TMCP Gia Định 452.3.3 Thương hiệu NH TMCP Gia Định trong thời gian qua 46Kết luận chương 2 47Chương 3: Các giải pháp xây dựng và phát triển thương hiệu Ngân hàng TMCP Gia Định 3.1 Chiến lược phát triển ngân hàng TM CP Gia Định trong thời gian tới 483.1.1 Căn cứ xây dựng Chiến lược phát triển ngân hàng TM CP Gia Định 483.1.2 Chiến lược phát triển ngân hàng TM CP Gia Định 493.2 Nhóm giải pháp xây dựng thương hiệu lên mức trung bình 503.2.1 Tạo dựng thương hiệu 503.2.2 Quảng bá thương hiệu 583.2.3 Nâng cao năng lực tài chính và quy mô ngân hàng 623.2.4 Xây dựng và quảng bá thương hiệu qua website và internet 64 3.3 Nhóm giải pháp phát triển thương hiệu mạnh và bền vững 703.3.1 Phát triển và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực 703.3.2 Đa dạng hóa sản phẩm, dịch vụ ngân hàng 733.3.3 Nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ ngân hàng 783.3.4 Phát triển dịch vụ ngân hàng bán lẻ 813.3.5 Thực hiện tốt công tác chăm sóc khách hàng 843.3.6 Thực hiện chương trình khách hàng trung thành 863.4 Bảo vệ thương hiệu. 88Kết luận chương 3 89Kết luận

MỤC LỤC

Chương 1: Cơ sở lý luận về ngân hàng và thương hiệu

1.1 Ngân hàng và hoạt động ngân hàng trang 01

1.1.1 Định nghĩa 01

1.1.2 Chức năng, nhiệm vụ 02

1.1.3 Phân loại 03

1.2 Lý luận về thương hiệu 04

1.2.1 Khái niệm về thương hiệu 04

1.2.2 Tầm quan trọng của thương hiệu 06

1.2.3 Sự hình thành giá trị thương hiệu 08

1.2.4 Định vị thương hiệu 09

1.2.5 Thương hiệu Ngân hàng 10

1.2.6 Đặc thù cần lưu ý trong thương hiệu ngân hang 12

1.2.7 Các thành tố của thương hiệu (Nhãn hiệu, Logo, Slogan) 13

1.2.8 Quy trình xây dựng một chương trình bản sắc thương hiệu tổng thể 15

1.2.9 Thương hiệu mạnh quyết định kinh doanh thành công 16

Kết luận chương 1 17

Chương 2: Nghiên cứu thực trạng hoạt động và thương hiệu ngân hàng

TMCP Gia Định trong thời gian qua.

2.1 Tình hình hoạt động, kinh doanh và phát triển NH TMCP Gia Định: 18

2.1.1 Lịch sử hình thành 18

2.1.2 Thực trạngvề hoạt động của NH TMCP Gia Định 20

2.1.3 Sản phẩm, dịch vụ ngân hàng: 25

2.1.3.1 Kết quả phát triển sản phẩm, dịch vụ 25

2.1.3.2 Khó khăn trong phát triển các dịch vụ 31

2.1.4 Trình độ kỹ thuật công nghệ 32

2.1.5 Nhân lực và trình độ quản trị 34

2.1.6 Mạng lưới chi nhánh 36

2.2 Tổng quan về hệ thống ngân hàng Việt Nam và nhận định thương hiệu: 36

2.2.1 Thương hiệu của các ngân hàng Việt Nam 37

2.2.2 Nhóm các ngân hàng thương mại Quốc doanh 39

2.2.3 Nhóm các ngân hàng thương mại cổ phần 40

2.2.3.1 Nhóm thương hiệu mạnh 40

2.2.3.2 Nhóm thương hiệu trung bình 41

2.2.3.3 Thương hiệu yếu và khó nhận biết 42

2.3 Thương hiệu NH TMCP Gia Định 43

2.3.1 Thương hiệu NH TMCP Gia Định 43

2.3.2 Những khó khăn trong việc xây dựng thương hiệu NH TMCP Gia Định 45

2.3.3 Thương hiệu NH TMCP Gia Định trong thời gian qua 46

Kết luận chương 2 47

Chương 3: Các giải pháp xây dựng và phát triển thương hiệu

Ngân hàng TMCP Gia Định

3.1 Chiến lược phát triển ngân hàng TM CP Gia Định trong thời gian tới 48

3.1.1 Căn cứ xây dựng Chiến lược phát triển ngân hàng TM CP Gia Định 48

3.1.2 Chiến lược phát triển ngân hàng TM CP Gia Định 49

3.2 Nhóm giải pháp xây dựng thương hiệu lên mức trung bình 50

3.2.1 Tạo dựng thương hiệu 50

3.2.2 Quảng bá thương hiệu 58

3.2.3 Nâng cao năng lực tài chính và quy mô ngân hàng 62

3.2.4 Xây dựng và quảng bá thương hiệu qua website và internet 64

3.3 Nhóm giải pháp phát triển thương hiệu mạnh và bền vững 70

3.3.1 Phát triển và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực 70

3.3.2 Đa dạng hóa sản phẩm, dịch vụ ngân hàng 73

3.3.3 Nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ ngân hàng 78

3.3.4 Phát triển dịch vụ ngân hàng bán lẻ 81

3.3.5 Thực hiện tốt công tác chăm sóc khách hàng 84

3.3.6 Thực hiện chương trình khách hàng trung thành 86

3.4 Bảo vệ thương hiệu. 88

Kết luận chương 3 89

Kết luận

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY