Luận văn Xây dựng và củng cố văn hóa an toàn lao động tại công ty cổ phần đầu tư xây dựng bất động sản Lanmak

MỤC LỤC

LỜI MỞ ĐẦU .7

CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ XÂY DỰNG VÀ CỦNG CỐ VĂN

HÓA AN TOÀN LAO ĐỘNG TRONG DOANH NGHIỆP .14

1.1. Văn hóa an toàn lao động trong doanh nghiệp . 14

1.1.1. Khái niệm văn hóa an toàn lao động trong doanh nghiệp.14

1.1.2. Sự khác biệt giữa văn hóa an toàn lao động trong doanh nghiệp và

văn hóa tổ chức về lĩnh vực an toàn lao động .16

1.2.3. Vai trò của văn hóa an toàn lao động trong doanh nghiệp.17

1.1.4. Mức độ phát triển của văn hóa an toàn lao động trong doanh nghiệp.20

1.1.5. Các yếu tố cấu thành văn hóa an toàn lao động trong doanh nghiệp21

1.2. Xây dựng và củng cố văn hóa an toàn lao động trong doanh nghiệp 24

1.2.1. Khái niệm .24

1.2.2. Nội dung xây dựng và củng cố văn hóa an toàn lao động .25

1.2.3. Các điều kiện để xây dựng và củng cố văn hóa an toàn lao động .30

1.3. Kinh nghiệm của một số doanh nghiệp trong xây dựng và củng cố

văn hóa an toàn lao động. . 36

1.3.1. Văn hóa an toàn lao động tại Công ty Điện lực Bắc Ninh.36

1.3.2. Văn hóa an toàn lao động tại Công ty TNHH MTV Dệt may 7 .37

1.3.3. Văn hóa an toàn lao động tại Tổng Công ty Phân bón và Hóa Chất

Dầu khí (PVFCCo).38

CHƯƠNG 2: CƠ SỞ THỰC TIỄN CỦA XÂY DỰNG VĂN HÓA AN

TOÀN LAO ĐỘNG TRONG DOANH NGHIỆP.413

2.1. Tổng quan chung về Công ty Cổ phần đầu tư Bất động sản Lanmak. 41

2.1.1. Thông tin chung về đơn vị.41

2.1.2. Tóm lược quá trình hình thành và phát triển .41

2.2. Thực trạng văn hóa an toàn lao động tại công ty Cổ phần đầu tư xây

dựng Bất động sản Lanmak. 42

2.2.1. Thực trạng an toàn lao động tại công ty Lanmak. 42

2.2.2. Thực trạng văn hóa an toàn lao động tại công ty . 45

2.2.3. Thực trạng các hoạt động phát triển văn hóa an toàn lao động tạicông ty Lanmak . 52

2.3. Thực trạng các điều kiện để xây dựng và củng cố văn hóa an toàn laođộng . 54

2.2.1. Khuôn khổ pháp luật.54

2.2.2. Nhận thức, thái độ của lãnh đạo doanh nghiệp trong việc xây dựng

và củng cố văn hóa an toàn lao động.56

2.2.3. Trình độ, năng lực của bộ máy quản lý về xây dựng và củng cố văn

hóa an toàn lao động.59

2.2.4.Trình độ, nhận thức và thái độ của người lao động về văn hóa an

toàn lao động.63

2.2.5. Hệ thống các cơ sở quản lý của doanh nghiệp liên quan đến xây

dựng và củng cố văn hóa an toàn lao động .66

2.2.6. Đặc điểm ngành nghề. 69

2.4. Đánh giá chung .71

2.3.1. Thuận lợi .71

2.3.2. Khó khăn .71

2.3.2. Nguyễn nhân .734

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY