Luận văn Xây dựng rubric để tổ chức và đánh giá quá trình dạy học các chương “chất khí” và “cơ sở của nhiệt động lực học”- Vật lý 10 cơ bản

MỤC LỤC

LỜI CAM ĐOAN.ii

LỜI CẢM ƠN. iii

MỤC LỤC.iv

DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT TRONG LUẬN VĂN . viii

DANH MỤC CÁC BẢNG .ix

DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ, ĐỒ THỊ.x

MỞ ĐẦU .1

1. Lý do chọn đề tài .1

2. Mục đích đề tài .3

3. Đối tượng nghiên cứu.3

4. Giả thuyết của đề tài .3

5. Nhiệm vụ nghiên cứu .4

6. Phạm vi nghiên cứu.4

7. Các đóng góp của luận văn.4

8. Các phương pháp nghiên cứu .4

8.1. Phương pháp nghiên cứu lí luận .4

8.2. Phương pháp tổng kết kinh nghiệm, điều tra quan sát.5

8.3. Phương pháp thực nghiệm.5

CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ XÂY DỰNG VÀ SỬ DỤNG RUBRIC

TRONG DẠY HỌC VẬT LÝ VÀ CƠ SỞ THỰC TIỄN.6

1.1. Cơ sở lý luận về quá trình dạy học .6

1.1.1. Các phương pháp tổ chức cho học sinh học tập tự lực và tích cực trong

dạy học vật lý.7

1.1.3. Một số biện pháp giúp cho học sinh tự đánh giá kết quả học tập .16

1.2. Cơ sở lý luận của kiểm tra - đánh giá kết quả học tập .20

1.2.1. Thực trạng việc kiểm tra - đánh giá kết quả học tập của học sinh ở trường

trung học phổ thông. .20

1.2.2. Khái niệm kiểm tra - đánh giá.23

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY