Luận văn Xây dựng quy trình quản lý hoạt động bồi dưỡng giáo viên tại các trường thcs huyện Tân uyên, tỉnh Bình Dương

MỞ ĐẦU .9

Chương 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG BỒI DƯỠNG GIÁO

VIÊN TRUNG HỌC CƠ SỞ .15

1.1. Lịch sử nghiên cứu vấn đề .15

1.1.1. Lịch sử nghiên cứu vấn đề trên thế giới.15

1.1.2. Lịch sử nghiên cứu vấn đề ở Việt Nam.16

1.2. Một số khái niệm cơ bản có liên quan đến đề tài .18

1.2.1. Khái niệm Quản lý. 18

1.2.2. Quản lý Giáo dục. 18

1.2.3. Quản lý nhà trường .21

1.2.4. Khái niệm Bồi dưỡng.22

1.2.5. Bồi dưỡng giáo viên.23

1.2.6. Quản lý hoạt động Bồi dưỡng giáo viên.24

1.3. Một số vấn đề lý luận về hoạt động bồi dưỡng giáo viên ở trường THCS.25

1.3.1. Những yêu cầu đối với người giáo viên THCS trong giai đoạn hiện nay.25

1.3.2. Vai trò của hoạt động bồi dưỡng giáo viên.27

1.3.3. Tầm quan trọng của hoạt động bồi dưỡng giáo viên.28

1.3.4. Mục tiêu bồi dưỡng giáo viên.28

1.3.5. Nội dung bồi dưỡng giáo viên .29

1.3.6. Phương pháp bồi dưỡng giáo viên.30

1.3.7. Hình thức bồi dưỡng giáo viên.31

1.3.8. Những yêu cầu của hoạt động bồi dưỡng giáo viên.32

1.4. Các nội dung của công tác quản lý hoạt động bồi dưỡng giáo viên trường THCS32

1.4.1. Xây dựng kế hoạch bồi dưỡng giáo viên .32

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY