Luận văn Xây dựng quy hoạch mạng 4G LTE

MỤC LỤC

LỜI CẢM ƠN . 1

LỜI CAM ĐOAN . 2

MỤC LỤC .3

DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU VÀ CHỮ VIẾT TẮT . 5

DANH MỤC CÁC BẢNG . 10

DANH MỤC CÁC HÌNH . 11

MỞ ĐẦU . 12

CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU TỔNG QUAN CÔNG NGHỆ LTE . 13

1.1 Công nghệ UMB ( Ultra Mobile Broadband) . 13

1.2. WiMAX. 13

1.3 Công nghệ 4G LTE. 14

1.3.1 Động cơ thúc đẩy. 14

1.3.2 Các giai đoạn phát triển của LTE. 15

1.3.3 Các đặc tính cơ bản của LTE . 15

1.3.4 Các thông số lớp vật lý của LTE. 16

1.3.5 Dịch vụ của LTE . 16

1.4 Kết luận chương 1 . 18

CHƯƠNG 2: CẤU TRÚC CỦA MẠNG LTE VÀ CÁC VẤN ĐỀ LIÊN QUAN . 19

2.1 Cấu trúc của mạng LTE. 19

2.1.1 Mạng truy cập vô tuyến E-UTRAN . 19

2.1.2 Mạng lõi chuyển mạch gói LTE (EPC). 20

2.1.3 Miền dịch vụ (Services domain) . 21

2.2 Các kỹ thuật then chốt và đặc điểm chính của LTE. 21

2.2.1 Kỹ thuật OFDMA hướng xuống. 21

2.2.2 SC-FDMA hướng lên . 22

2.2.3 Kỹ thuật MIMO . 22

2.3 Cấu trúc khung dữ liệu LTE (Radio frame) . 23

2.4 Băng tần LTE . 244

2.5 Lưới tài nguyên LTE. 25

2.6 Chuyển giao đối với LTE . 26

2.7 Kết luận chương 2 . 27

CHƯƠNG 3: XÂY DỰNG QUY HOẠCH MẠNG 4G LTE . 28

3.1. Khái quát về quá trình quy hoạch mạng LTE . 28

3.2. Dự báo lưu lượng và phân tích vùng phủ. 29

3.2.1 Dự báo lưu lượng . 29

3.2.2 Phân tích vùng phủ. 30

3.3 Quy hoạch chi tiết. 30

3.3.1 Điều kiện quy hoạch mạng 4G LTE . 30

3.3.2 Quy hoạch vùng phủ . 31

3.3.3 Các mô hình truyền sóng. 37

3.3.4 Tính bán kính ô phủ (cell) . 41

3.3.5 Quy hoạch dung lượng. 42

3.4 Áp dụng quy hoạch cho một số quận huyện thành phố Hà Nội. 47

3.5 Kết luận chương 3. 48

CHƯƠNG 4: KẾT QUẢ MÔ PHỎNG THỰC NGHIỆN XÂY DỰNG QUY

HOẠCH MẠNG 4G LTE . 50

4.1 Lưu đồ mô phỏng quy hoạch LTE . 50

4.2 Kết quả mô phỏng quy hoạch vùng phủ . 51

4.2.1 Kết quả mô phỏng quỹ đường truyền lên và xuống của LTE . 51

4.2.2 Kết quả mô phỏng mô hình truyền sóng áp dụng cho các mô hình khác nhau. 54

4.3 Mô phỏng quy hoạch dung lượng. 57

4.4 Kết luận chương 4. 59

KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN . 60

TÀI LIỆU THAM KHẢO . 61

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY