Luận văn Xây dựng phương pháp định lượng một số hoạt chất kháng hiv trong thuốc bằng phương pháp điện di Mao Quản

MỞ ĐẦU 1

CHƯƠNG 1 - TỔNG QUAN 3

1.1. Giới thiệu về các thuốc điều trị HIV 3

1.2. Tình hình sử dụng thuốc HIV ở Việt Nam và trên thế giới hiện nay 6

1.3. Các phương pháp phân tích định lượng thuốc HIV 7

1.3.1.Các phương pháp sắc ký 7

1.3.2.Phương pháp điện di mao quản (Capillary electrophoresis-CE) 8

1.4. Giới thiệu chung về phương pháp điện di mao quản.9

1.4.1. Nguyên tắc của phương pháp điện di mao quản.9

1.4.2. Thiết bị của phương pháp điện di mao quản.10

1.4.3. Các quá trình xảy ra trong mao quản.11

1.4.4. Sự phân loại hay các kiểu (mode) của phương pháp điện di mao quản.12

1.4.5. Điện di mao quản vùng (CZE).12

1.4.6. Phương pháp điện di mao quản điện động học kiểu Mixen (MEKC).13

1.4.7. Phân tích định lượng theo điện di mao quản.23

CHƯƠNG 2 - ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 24

2.1. Đối tượng nghiên cứu 24

2.1.1. Điều kiện nghiên cứu.24

2.1.2. Đối tượng nghiên cứu.25

2.2. Nội dung và phương pháp nghiên cứu 26

2.2.1. Nội dung nghiên cứu.26

2.2.2. Phương pháp nghiên cứu.26

CHƯƠNG 3 - KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN. 29

3.1. Nghiên cứu khảo sát tối ưu điều kiện tách 3TC,NVP và AZT 29

3.1.1. Chọn bước sóng phát hiện chất .29

3.1.2. Mao quản và xử lý mao quản .31

3.1.3. Chọn phương pháp bơm mẫu.32

3.1.4. Độ điện di và độ điện di hiệu dụng.33

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY