Luận văn Xây dựng một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng đào tạo nghề tại trường trung học bưu chính viễn thông và công nghệ thông tin 1 Hà Nam

LỜI CẢM ƠN.i

LỜI CAM ĐOAN .ii

MỤC LỤC.iii

DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT .vi

DANH MỤC HÌNH VẼ, SƠ ĐỒ.vii

DANH MỤC BẢNG BIỂU.viii

PHẦN MỞ ĐẦU. 1

CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ CHẤT LƯỢNG VÀ CHẤT LƯỢNG ĐÀO

TẠO NGHỀ . 4

1.1. Khái niệm về chất lượng sản phẩm và dịch vụ. 4

1.1.1. Quan niệm về chất lượng. 4

1.1.2. Những khái niệm liên quan đến chất lượng sản phẩm và dịch vụ. 5

1.2. Khái niệm về đào tào nghề và chất lượng đào tạo nghề . 7

1.2.1. Khái niệm về đào tạo nghề . 7

1.2.2. Khái niệm chất lượng đào tạo nghề. 9

1.3. Ý nghĩa của việc đào tạo nghề và nâng cao chất lượng đào tạo nghề . 11

1.4. Chỉ tiêu đánh giá về chất lượng đào tạo nghề . 13

1.4.1. Các nguyên tắc đánh giá chất lượng đào tạo . 13

1.4.2. Các chỉ tiêu đánh giá chất lượng đào tạo nghề . 14

1.5. Các mô hình kiểm soát chất lượng giáo dục và đào tạo . 15

1.5.1. Mô hình BS5750/ISO9000 . 15

1.5.2. Mô hình chất lượng Quản lý chất lượng tổng thể (Total Quanlity

Management – TQM). 15

1.5.3. Mô hình các yếu tố tổ chức (Organizational Elements Model). 17

1.6. Các yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng đào tạo nghề. 19

1.6.1. Yếu tố chủ quan . 19

1.6.2. Yếu tố khách quan. 24

Tóm tắt nội dung chương 1. 26

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY