Luận văn Xây dựng một số giải pháp hoàn thiện công tác quản lý thuế giá trị gia tăng đối với hộ kinh doanh cá thể ở chi cục thuế thành phố Nam Định

LỜI CAM ĐOAN .i

LỜI CẢM ƠN.ii

MỤC LỤC. iii

DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT.vii

DANH MỤC BẢNG BIỂU . viii

DANH MỤC HÌNH.ix

PHẦN MỞ ĐẦU.1

CHƯƠNG 1 :CƠ SỞ LÝ THUYẾT VỀ THUẾ GTGT VÀ CÔNG TÁC QUẢN

LÝ THUẾ GTGT .5

1.1 Khái niệm về chung về thuế và thuế GTGT.5

1.1.1. Khái niệm chung về thuế.5

1.1.2. Chức năng của thuế .6

1.1.3. Phân loại thuế .6

1.1.4. Khái niệm thuế GTGT.7

1.1.5. Các yếu tố cấu thành của thuế GTGT .8

1.2. Vai trò của thuế GTGT đối với hộ kinh doanh cá thể .9

1.2.1. Vị trí vai trò của kinh tế cá thể trong nền kinh tế thị trường.9

1.2.2. Vai trò của thuế GTGT đối với hộ kinh doanh cá thể.10

1.3. Nội dung của công tác quản lý thuế GTGT đối với hộ kinh doanh cá thể .12

1.3.1 Khái niệm, đặc điểm về công tác quản lý thuế đối với hộ kinh doanh cá

thể .12

1.3.2. Quy trình và nội dung công tác quản lý thuế .17

1.3.2.1. Đăng ký thuế .18

1.3.2.2. Điều tra doanh số ấn định thuế GTGT.18

1.3.2.3. Xét miễn giảm thuế GTGT .19

1.3.2.4. Tính thuế, lập sổ bộ thuế GTGT(đối với hộ ấn định thuế) .19

1.3.2.5. Xử lý tờ khai thuế GTGT.20

1.3.2.6. Xử lý giấy nộp tiền, lập báo cáo kê toán thống kê thuế GTGT .21

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY