Luận văn Xây dựng một hệ thống thông tin hỗ trợ đánh giá học sinh dùng lý thuyết tập mờ

MỞ ĐẦU 3

Chương 1. KIẾN THỨC CƠ SỞ VỀ LÝ THUYẾT TẬP MỜ VÀ SỐ MỜ 4

1.1. Tập mờ 4

1.1.1. Định nghĩa 1.1 4

1.1.2. Ví dụ . 4

1.2. Số mờ 5

1.2.1. Định nghĩa 1.2 5

1.2.2. Ví dụ 5

1.3. Luật mờ 7

1.3.1. Định nghĩa 1.3 7

1.3.2. Ví dụ 7

Chương 2. PHƯƠNG PHÁP MỚI ĐỂ ĐÁNH GIÁ BÀI LÀM CỦA HỌC SINH SỬ DỤNG TẬP MỜ 8

2.1. Phương pháp của Biswas để đánh giá bài làm của học sinh 8

2.1.1 Thuật toán đánh giá bài làm của học sinh theo trang điểm mờ 9

2.1.2. Ví dụ 2.1 10

2.2. Phương pháp mới để đánh giá bài làm của học sinh 12

2.2.1. Thuật toán mới đánh giá bài làm của học sinh 14

2.2.2. Ví dụ 2.3 15

2.2.3. Chương trình máy tính 17

2.3. Một phương pháp đánh giá tổng quát 18

Chương 3. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP CỦA HỌC SINH BẰNG CÁCH SỬ DỤNG HÀM THUỘC VÀ LUẬT MỜ .21

3.1. Đặt vấn đề 21

3.2. Thuật toán 21

3.3. Ví dụ 35

3.4. Chương trình máy tính 40

KẾT LUẬN 49

TÀI LIỆU THAM KHẢO 50

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY