Luận văn Xây dựng mô hình giám sát và điều khiển qui trình phân loại sản phẩm kim loại, phi kim bằng phần mềm S7-200 PC ACCESS

Tag Logging CS có các phần chính sau : • Timers : tạo các chu kỳ thu thập và lưu trữ.• Archives : tạo các vùng lưu trữ và các tags.• Trend Window Templates : hiển thị giá trị đo lường bằng đường cong.• Table Window Templates : hiển thị giá trị đo lường theo dạng bảng. a. Timers : Tag Logging phân biệt 2 hệ thống thời gian khác nhau :Thời gian thu thập và thời gian lưu trữ.• Thời gian thu thập : khoảng thời gian mà các giá trị trong đó được sao chép từ ảnh quá trình của quản lý dữ liệu bởi Tag Logging.• Thời gian lưu trữ : khoảng thời gian mà dữ liệu trong đó được nạp vào vùng lưu trữ. Thời gian lưu trữ luôn là một số nguyên gồm nhiều khoảng thời gian thu thập. giá trị mới nhất được nạp vào vùng lưu trữ.• Thời gian nén : được sử dụng để tạo khoảng thời gian giới hạn trong đó dữ liệu được nén. b. Lưu trữ ( Archives ) : có thể lưu trữ bằng một trong 3 cách :• Lưu trữ giá trị quá trình: Nhận nội dung của các Tags quản lý dữ liệu.• Lưu trữ nén: Nén dữ liệu và liên kết các giá trị rất hiệu quả. Bằng cách này, các giá trị đo lường được bổ túc trực tiếp và ghi nhận ngay lập tức. Lưu trữ nén cho phép lưu trữ trong thời gian dài cho tất cả các kiểu Tags khác trong Tag Logging.• Lưu trữ theo người dùng : Một số biến người dùng ( Tags User-Defined) được nạp vào vùng lưu trữ cho người sử dụng. Vùng này dùng để thu thập dữ liệu quan trọng, ấn định tham số sản xuất, điều khiển dữ liệu liệt kê. Giao tiếp giữa PLC và WinCC được thực hiện bởi các dạng thông báo tuân thủ theo các quy ước đặt biệt về cấu trúc.

Tag Logging CS có các phần chính sau :

• Timers : tạo các chu kỳ thu thập và lưu trữ.

• Archives : tạo các vùng lưu trữ và các tags.

• Trend Window Templates : hiển thị giá trị đo lường bằng đường cong.

• Table Window Templates : hiển thị giá trị đo lường theo dạng bảng.

a. Timers : Tag Logging phân biệt 2 hệ thống thời gian khác nhau :

Thời gian thu thập và thời gian lưu trữ.

• Thời gian thu thập : khoảng thời gian mà các giá trị trong đó được sao chép từ ảnh quá trình của quản lý dữ liệu bởi Tag Logging.

• Thời gian lưu trữ : khoảng thời gian mà dữ liệu trong đó được nạp vào vùng lưu trữ. Thời gian lưu trữ luôn là một số nguyên gồm nhiều khoảng thời gian thu thập. giá trị mới nhất được nạp vào vùng lưu trữ.

• Thời gian nén : được sử dụng để tạo khoảng thời gian giới hạn trong đó dữ liệu được nén.

b. Lưu trữ ( Archives ) : có thể lưu trữ bằng một trong 3 cách :

• Lưu trữ giá trị quá trình: Nhận nội dung của các Tags quản lý dữ liệu.

• Lưu trữ nén: Nén dữ liệu và liên kết các giá trị rất hiệu quả. Bằng cách này, các giá trị đo lường được bổ túc trực tiếp và ghi nhận ngay lập tức. Lưu trữ nén cho phép lưu trữ trong thời gian dài cho tất cả các kiểu Tags khác trong Tag Logging.

• Lưu trữ theo người dùng : Một số biến người dùng ( Tags User-Defined) được nạp vào vùng lưu trữ cho người sử dụng. Vùng này dùng để thu thập dữ liệu quan trọng, ấn định tham số sản xuất, điều khiển dữ liệu liệt kê.

Giao tiếp giữa PLC và WinCC được thực hiện bởi các dạng thông báo

tuân thủ theo các quy ước đặt biệt về cấu trúc.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY