Luận văn Xây dựng kế hoạch phát triển quy mô Giáo dục trung học phổ thông tỉnh Sóc Trăng đến năm 2010

MụC LụCTrang phụ bìa trangLời cảm ơn Mục lục Danh mục các ký hiệu, các chữ viết tắt Danh mục các bảng Danh mục các bản đồ, biểu đồ, sơ đồ mở đầu . 1 1. Lý do chọn đề tài. 1 2. Mục đích nghiên cứu . 1 3. Khách thể vàđối tđợng nghiên cứu. 2 4. Giả thuyết nghiên cứu. 2 5. Các nhiệm vụ nghiên cứu. 2 6. Giới hạn đề tài. 3 7. Cơ sở phđơng pháp luận vàphđơng pháp nghiên cứu. 4 8. Cấu trúc luận văn. 6 Chđơng1: Cơ sở lý luận của việc xây dựng kế hoạch phát triển quy mô Giáo Dục Trung Học Phổ Thông tỉnh Sóc Trăng từ năm học 2007đ2008 đến năm học 2010đ20111.1. Tóm lđợc về lịch sử nghiên cứu những vấn đề có liên quan tới đề tài. 7 1.2. Một số khái niệm đđợc dùng trong luận văn. 9 1.3. Các căn cứ của việc xây dựng kếhoạch phát triển quy mô giáo dục trung học phổ thông trên địa bàn một tỉnh. 141.4. Vai trò dự báo trong nghiên cứu xây dựng kế hoạch phát triển giáo dục. Chđơng 2: Vài nét về tỉnh Sóc Trăng vàthực trạng phát triển quy mô giáo dục Trung Học Phổ Thông tỉnh này giai đoạn 2001đ2005, vàđến nay (năm học 2006đ2007) 2.1. Vài nét về tỉnh Sóc Trăng. 312.2. Thực trạng phát triển quy môgiáo dục trung học phổ thông tỉnh Sóc Trăng giai đoạn 2001đ2005 vàhiện nay (năm học 2006đ2007). 40 2.3. Thực trạng đđờng vàphđơng tiện giao thông phục vụ cho sự đi học vàđi dạy của học sinh vàgiáo viên trung học phổ thông trên toàn tỉnh. 562.4. Đánh giá chung về việc phát triển quy mô giáo dục trung học phổ thông tỉnh Sóc Trăng trong giai đoạn từ năm học 2006đ2007 trở về trđớc. 57Chđơng 3: Kế hoạch phát triển quy mô giáo dục trung học phổ thông tỉnh Sóc Trăng từ năm học 2007đ2008 đến năm học 2010đ2011 trên một số mặt quan trọng nhất vànhững điều kiện bảo đảm tính khả thi của kế hoạch 603.1. Kế hoạch phát triển số lđợng học sinh trung học phổ thông trong kỳ kế hoạch (từ năm 2007 đến năm 2010). 603.2. Kế hoạch phát triển quy mô đội ngũ giáo viên vàđội ngũ cán bộ quản lý giáo dục trung học phổ thông tỉnh Sóc Trăng đến năm 2010. 3.3. Kế hoạch phát triển quy môcơ sở vật chất, thiết bị kỹ thuật vàtài chính cho giáo dục trung học phổ thông tỉnh Sóc Trăng đến năm 2010. 3.4. Kế hoạch tài chính cho giáo dục trung học phổ thông tỉnh Sóc Trăng đến năm 2010. 793.5. Kế hoạch phát triển số lđợng vàmạng lđới trđờng, lớp trung học phổ thông trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng đến năm 2010. 843.6. Những giải pháp thực hiện nhằm bảo đảm tính khả thi của kế hoạch phát triển quy mô giáo dục trung học phổ thông tỉnh Sóc Trăng đến năm 2010. 893.7. Trắc nghiệm, phỏng vấn về tính khả thi của kế hoạch phát triển quy mô giáo dục trung học phổ thông tỉnh Sóc Trăng đến năm 2010. KếT LUậN VàKIếN NGHị Tài liệu tham khảo 105Phụ lục 108

MụC LụC

Trang phụ bìa trang

Lời cảm ơn

Mục lục

Danh mục các ký hiệu, các chữ viết tắt

Danh mục các bảng

Danh mục các bản đồ, biểu đồ, sơ đồ

mở đầu . 1

1. Lý do chọn đề tài. 1

2. Mục đích nghiên cứu . 1

3. Khách thể vàđối tđợng nghiên cứu. 2

4. Giả thuyết nghiên cứu. 2

5. Các nhiệm vụ nghiên cứu. 2

6. Giới hạn đề tài. 3

7. Cơ sở phđơng pháp luận vàphđơng pháp nghiên cứu. 4

8. Cấu trúc luận văn. 6

Chđơng1: Cơ sở lý luận của việc xây dựng kế hoạch phát triển

quy mô Giáo Dục Trung Học Phổ Thông tỉnh Sóc Trăng từ

năm học 2007đ2008 đến năm học 2010đ2011

1.1. Tóm lđợc về lịch sử nghiên cứu những vấn đề có liên quan tới đề tài. 7

1.2. Một số khái niệm đđợc dùng trong luận văn. 9

1.3. Các căn cứ của việc xây dựng kếhoạch phát triển quy mô giáo dục trung

học phổ thông trên địa bàn một tỉnh. 14

1.4. Vai trò dự báo trong nghiên cứu xây dựng kế hoạch phát triển giáo dục.

Chđơng 2: Vài nét về tỉnh Sóc Trăng vàthực trạng phát triển quy

mô giáo dục Trung Học Phổ Thông tỉnh này giai đoạn

2001đ2005, vàđến nay (năm học 2006đ2007)

2.1. Vài nét về tỉnh Sóc Trăng. 31

2.2. Thực trạng phát triển quy môgiáo dục trung học phổ thông tỉnh Sóc Trăng

giai đoạn 2001đ2005 vàhiện nay (năm học 2006đ2007). 40

2.3. Thực trạng đđờng vàphđơng tiện giao thông phục vụ cho sự đi học vàđi

dạy của học sinh vàgiáo viên trung học phổ thông trên toàn tỉnh. 56

2.4. Đánh giá chung về việc phát triển quy mô giáo dục trung học phổ thông

tỉnh Sóc Trăng trong giai đoạn từ năm học 2006đ2007 trở về trđớc. 57

Chđơng 3: Kế hoạch phát triển quy mô giáo dục trung học phổ

thông tỉnh Sóc Trăng từ năm học 2007đ2008 đến năm học

2010đ2011 trên một số mặt quan trọng nhất vànhững điều

kiện bảo đảm tính khả thi của kế hoạch 60

3.1. Kế hoạch phát triển số lđợng học sinh trung học phổ thông trong kỳ kế

hoạch (từ năm 2007 đến năm 2010). 60

3.2. Kế hoạch phát triển quy mô đội ngũ giáo viên vàđội ngũ cán bộ quản

lý giáo dục trung học phổ thông tỉnh Sóc Trăng đến năm 2010.

3.3. Kế hoạch phát triển quy môcơ sở vật chất, thiết bị kỹ thuật vàtài chính

cho giáo dục trung học phổ thông tỉnh Sóc Trăng đến năm 2010.

3.4. Kế hoạch tài chính cho giáo dục trung học phổ thông tỉnh Sóc Trăng đến năm 2010. 79

3.5. Kế hoạch phát triển số lđợng vàmạng lđới trđờng, lớp trung học phổ

thông trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng đến năm 2010. 84

3.6. Những giải pháp thực hiện nhằm bảo đảm tính khả thi của kế hoạch phát

triển quy mô giáo dục trung học phổ thông tỉnh Sóc Trăng đến năm 2010. 89

3.7. Trắc nghiệm, phỏng vấn về tính khả thi của kế hoạch phát triển quy mô

giáo dục trung học phổ thông tỉnh Sóc Trăng đến năm 2010.

KếT LUậN VàKIếN NGHị

Tài liệu tham khảo 105

Phụ lục

108

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY