Luận văn Xây dựng hệ thống câu hỏi phát huy tính tích cực học tập trong việc dạy học tác phẩm trữ tình “Sóng” và “Đất nước” lớp 12 (chương trình cơ bản )

MỤC LỤC

LỜI CAM ĐOAN . 1

LỜI CÁM ƠN . 2

DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT. 3

MỤC LỤC . 4

MỞ ĐẦU. 6

1. Lí do chọn đề tài.6

2. Lịch sử nghiên cứu vấn đề.8

3. Phạm vi và đối tượng nghiên cứu.16

4. Nhiệm vụ nghiên cứu .16

5. Phương pháp nghiên cứu .16

6. Đóng góp của luận văn .17

7. Cấu trúc luận văn.17

CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÍ LUẬN VÀ THỰC TIỄN CỦA ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU18

1.1. Cơ sở lí luận.18

1.1.1. Khái niệm câu hỏi .18

1.1.2. Hệ thống câu hỏi phát huy tính tích cực học tập trong việc dạy học tác phẩm văn

chương.22

1.2. Cơ sở thực tiễn.41

1.2.1. Phương thức dạy học TPVC hiện nay.41

1.2.2. Quan hệ tương tác GV-HS qua hệ thống câu hỏi.43

1.2.3. Nhận xét tình hình nêu câu hỏi qua thực tế dạy học .44

CHƯƠNG 2: XÂY DỰNG HỆ THỐNG CÂU HỎI PHÁT HUY TÍCH CỰC

TRONG DẠY HỌC TÁC PHẨM TRỮ TÌNH “ SÓNG” (XUÂN QUỲNH) VÀ

“ĐẤT NƯỚC” (NGUYỄN KHOA ĐIỀM) . 47

2.1. Những định hướng của việc dạy học tác phẩm văn chương theo quan điểm giáo

dục tích cực .47

2.1.1. Dựa vào đặc trưng của tác phẩm văn chương trong nhà trường vừa là nguồn

thông tin thẩm mĩ vừa là công cụ giáo dục .47

2.1.2. Dựa vào mô hình dạy học TPVC với vai trò học sinh là chủ thể cảm thụ sáng tạo

phù hợp với đặc trưng của quy luật tiếp nhận nghệ thuật .49

2.1.3. Dựa vào đặc điểm của quá trình tiếp nhận nghệ thuật ở bạn đọc - học sinh.51

2.2. Xây dựng hệ thống câu hỏi phát huy tính tích cực học tập của học sinh trong

dạy học tác phẩm “Sóng” (Xuân Quỳnh) và đoạn thơ “Đất Nước” (Nguyên Khoa

Điềm) .545

2.2.1. Những căn cứ của việc xây dựng hệ thống câu hỏi phát huy tính tích cực học tập54

2.2.2.Xây dựng hệ thống câu hỏi phát huy tính tích cực học tập của HS trong dạy tác

phẩm “Sóng” của Xuân Quỳnh và đoạn thơ “Đất Nước” trích chương V trường ca “

Mặt đường khát vọng” của Nguyễn Khoa Điềm .56

2.3.Hướng triển khai hệ thống câu hỏi phát huy tính tích cực học tập trong việc dạy

học tác phẩm “ Sóng” của Xuân Quỳnh và đoạn thơ “Đất Nước” trích chương V

trường ca “ Mặt đường khát vọng” của Nguyễn Khoa Điềm .78

CHƯƠNG 3: THỰC NGHIỆM . 80

3.1. Mục đích thực nghiệm.80

3.2. Đối tượng thực nghiệm.80

3.2.1. Chọn đối tượng thực nghiệm.80

3.2.2. Chọn bài thực nghiệm .80

3.3. Kế hoạch thực nghiệm.80

3.3.1. Thời gian thực nghiệm .80

3.3.2. Công việc thực nghiệm .80

3.3.3. Thiết kế giáo án thực nghiệm.81

3.3.4. Thuyết minh về giáo án thực nghiệm.100

3.4. Đánh giá kết quả thực nghiệm.102

3.4.1. Kết quả thực nghiệm .102

3.4.2. Đánh giá kết quả.104

3.5. Bài học rút ra từ chương thực nghiệm.108

3.5.1. Những thuận lợi.108

3.5.2. Một số vấn đề khó khăn .109

PHẦN KẾT LUẬN. 110

TÀI LIỆU THAM KHẢO . 113

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY