Luận văn Xây dựng cụm sản xuất gắn với công nghệ xử lý ô nhiễm môi trường để phát triển bền vững làng nghề

LỜI CẢM ƠN

MỤC LỤC

DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT

DANH MỤC BẢNG

DANH MỤC BIỂU ĐỒ, HÌNH VẼ

PHẦN MỞ ĐẦU

1. Lý do chọn đề tài 9

2. Tổng quan tình hình nghiên cứu 10

3. Mục tiêu nghiên cứu 12

3.1. Mục tiêu chung 12

3.2. Mục tiêu cụ thể 12

4. Phạm vi nghiên cứu 13

4.1. Phạm vi không gian: Tỉnh Hải DƯơng. 13

4.2. Phạm vi thời gian: Từ năm 2011 đến hết năm 2014. 13

4.3. Giới hạn nội dung: 13

5. Mẫu khảo sát 13

6. Câu hỏi nghiên cứu 13

7. Giả thuyết nghiên cứu 13

8. PhƯơng pháp nghiên cứu 14

9. Kết cấu của Luận văn 14

PHẦN NỘI DUNG 15

CHƯƠNG 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ LÀNG NGHỀ, MÔI TRƯỜNG, CHÍNH SÁCH, ĐỔI

MỚI CÔNG NGHỆ 15

1.1. Cơ sở lý luận về làng nghề 15

1.1.1. Khái niệm làng nghề 15

1.1.2. Phân loại làng nghề 17

1.1.3. Các tiêu chí công nhận làng nghề 20

1.1.4. Vai trò của làng nghề.

1.1.5. Phát triển làng nghề

1.2. Cơ sở lý luận về môi trƯờng

1.2.1. Khái niệm môi trƯờng

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY