Luận văn Xây dựng cơ sở dữ liệu về một số loài thực vật trên đất cát ven biển Phan Thiết - Tỉnh Bình Thuận

MỤC LỤC

LỜI CAM ĐOAN . 1

LỜI CẢM ƠN. 2

MỤC LỤC. 3

DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT . 5

MỞ ĐẦU . 6

I. LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI .6

II. MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU.6

III. ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU.6

IV. NHIỆM VỤ NGHIÊN CỨU.6

V. PHẠM VI NGHIÊN CỨU.7

VI. ĐÓNG GÓP CỦA LUẬN VĂN.7

VII. Ý NGHĨA KHOA HỌC VÀ THỰC TIỄN CỦA LUẬN VĂN .7

Chương 1. TỔNG QUAN TÀI LIỆU . 8

1.1. TỔNG QUAN VỀ THÀNH PHỐ PHAN THIẾT.8

1.1.1. Vị trí điạ lý của thành phố Phan Thiết .8

1.1.2. Địa hình.9

1.1.3. Thổ nhưỡng .9

1.1.4. Khí tượng - thuỷ văn .9

1.1.5. Tài nguyên rừng .10

1.2. TỔNG QUAN VỀ CÁC CÔNG TRÌNH NGHIÊN CỨU VÀ XÂY

DỰNG CƠ SỞ DỮ LIỆU THỰC VẬT ĐẤT CÁT VEN BIỂN.11

1.2.1. Trên thế giới .11

1.2.2. Việt Nam .12

Chương 2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU. 15

2.1. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM NGHIÊN CỨU.15

2.1.1. Thời gian nghiên cứu .15

2.1.2. Địa điểm nghiên cứu .15

2.2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU .16

2.2.1. Phương pháp nghiên cứu, tổng hợp tài liệu viết .16

2.2.2. Phương pháp thu mẫu ngoài thiên nhiên.164

2.2.3. Phương pháp mô tả hình thái thực vật .16

2.2.4. Phương pháp xác định và kiểm tra tên khoa học .17

2.2.5. Phương pháp xây dựng bảng danh lục thực vật .17

2.2.6. Phương pháp xây dựng cơ sở dữ liệu và phần mềm tra cứu thực vật đất

cát ven biển Phan Thiết.17

2.2.7. Phương pháp chụp hình mẫu vật.18

Chương 3. KẾT QUẢ VÀ BÀN LUẬN. 19

3.1. KẾT QUẢ KHẢO SÁT SƠ BỘ VỀ HỆ THỰC VẬT VÙNG ĐẤT CÁT

VEN BIỂN THÀNH PHỐ PHAN THIẾT.19

3.2. THÀNH PHẦN LOÀI THỰC VẬT ĐƯỢC SỬ DỤNG TRONG CSDL20

3.2.1. Thành phần loài theo các bậc phân loại .20

3.2.2. Thành phần loài theo đặc điểm hình thái .28

3.2.3. Thành phần loài theo các điểm đặc biệt.32

3.3. KẾT QUẢ XÂY DỰNG CƠ SỞ DỮ LIỆU THỰC VẬT VÙNG ĐẤT

CÁT THÀNH PHỐ PHAN THIẾT.32

3.3.1. Mục tiêu của CSDL.32

3.3.2. Cấu trúc mục tin của CSDL .33

3.3.3. Cấu trúc cơ sở dữ liệu thực vật đất cát ven biển Phan Thiết.35

3.3.4. Hướng dẫn sử dụng cơ sở dữ liệu .40

Chương 4. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ . 61

4.1. KẾT LUẬN.61

4.2. KIẾN NGHỊ.61

TÀI LIỆU THAM KHẢO . 62

PHỤ LỤC. 66

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY