Luận văn Xây dựng cơ sở dữ liệu sinh học phân tử trong nhận dạng các loài động vật hoang dã phục vụ thực thi pháp luật và nghiên cứu đa dạng sinh học tại Việt Nam

DANH MỤC BẢNG .5

DANH MỤC HÌNH .6

MỞ ĐẦU .7

CHƯƠNG 1 - TỔNG QUAN TÀI LIỆU 9

1.1.Đa dạng sinh học ở Việt Nam 9

1.1.1.Tiềm năng đa dạng sinh học ở Việt Nam 9

1.1.2.Sự suy giảm đa dạng sinh học ở VN hiện nay 12

1.2.Các mối đe dọa đến đa dạng sinh học ở Việt Nam 23

1.2.1.Mối đe dọa gián tiếp 23

1.2.2.Mối đe dọa trực tiếp 25

1.3. Các biện pháp để kiểm soát và ngăn chặn việc buôn bán trái phép động vật hoang dã tại Việt Nam 36

1.3.1.Những biện pháp đã thực hiện 38

1.3.2.Một số khó khăn trong việc thực hiện 42

1.4.Tổng quan về phương pháp sinh học phân tử sử dụng trong nhận dạng loài 45

1.4.1. Giới thiệu phương pháp mã vạch ADN 45

1.4.2. Các ứng dụng của phương pháp mã vạch ADN 46

1.4.3. Phương pháp mã vạch ADN ứng dụng trong nhận dạng các loài động vật hoang dã 47

1.4.3.Việc áp dụng phương pháp sinh học phân tử trên thế giới 57

CHƯƠNG 2 - ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU .59

2.1.Đối tượng nghiên cứu 59

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY