Luận văn Xây dựng chiến lược phát triển nguồn nhân lực tại công ty điện lực Phú Thọ

DANH MỤC BẢNG BIỂU, HÌNH VẼ .iv

DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT.vi

MỞ ĐẦU.vi

1. Lí do chọn đề tài .1

2. Mục tiêu nghiên cứu.2

3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu .2

4. Phương pháp luận và phương pháp nghiên cứu .2

5. Những đóng góp của luận văn.3

6. Cấu trúc luận văn.3

CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ XÂY DỰNG CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN

NGUỒN NHÂN LỰC.4

1.1. Tổng quan về chiến lược .4

1.1.1. Khái niệm về chiến lược.4

1.1.2 Vai trò, ý nghĩa của chiến lược.5

1.1.3. Phân loại chiến lược .6

1.2. Chiến lược phát triển nguồn nhân lực .7

1.2.1. Khái niệm về nguồn nhân lực.7

1.2.2. Chiến lược phát triển nguồn nhân lực .9

1.3. Tầm quan trọng và vai trò của nhân lực, chiến lược phát triển nguồn nhân lực.11

1.3.1. Vai trò của nguồn nhân lực .11

1.3.2. Vai trò của chiến lược phát triển nguồn nhân lực .12

1.4. Những nội dung cơ bản về xây dựng chiến lược phát triển nguồn nhân lực .13

1.4.1. Hoạch định nhân sự .13

1.4.2. Các bước xây dựng chiến lược phát triển NNL .18

1.4.3. Mô hình phân tích SWOT .26

Tiểu kết chương 1.28

Chương 2: ĐÁNH GIÁ CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC TẠI

CÔNG TY ĐIỆN LỰC PHÚ THỌ .29

2.1. Tổng quan về Công ty Điện lực Phú Thọ.29

2.1.1. Quá trình hình thành phát triển và chức năng nhiệm vụ của Công ty Điện lực

Phú Thọ.29

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY