Luận văn Xây dựng chiến lược phát triển kinh tế - Xã hội giảm nghèo tại huyện Tân Sơn tỉnh Phú thọ đến năm 2020

LỜI CAM ĐOAN

LỜI CẢM ƠN

MỤC LỤC. 1

DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT . 6

DANH MỤC BẢNG. 7

DANH MỤC HÌNH. 8

MỞ ĐẦU . 9

CHƯƠNG I: CƠ SỞ LÝ LUẬN CHUNG VỀ CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN13

1.1. Lý luận chung về chiến lược phát triển.13

1.1.1. Quan niệm chiến lược phát triển. 13

1.1.2 Nội dung của chiến lược phát triển . 14

1.1.3. Đặc tính phát triển cơ bản của chiến lược . 16

1.1.4. Phân loại chiến lược phát triển . 17

1.2. Một số quan điểm, lý thuyết cơ bản trong nghiên cứu chiến lược phát

triển kinh tế - xã hội .19

1.2.1. Quan điểm các nước cùng phát triển . 19

1.2.2. Cơ cấu kinh tế quyết định phát triển và giao thương quốc tế . 20

1.2.3. Tự do hóa và liên kết là phương thức hữu hiệu để phát triển . 21

1.2.4. Tư duy chiến lược . 22

1.2.5. Tăng trưởng kinh tế và phát triển bền vững. 24

1.2.6. Vai trò của Nhà nước . 25

1.3. Các cơ sở để xây dựng chiến lược của một vùng. 24

1.3.1. Phương pháp dự báo. 25

1.3.2. Phân tích PEST . 26

1.3.3. Phương pháp chuyên gia . 28

1.4. Công tác nghiên cứu và thực thi chiến lược phát triển ở Việt Nam thời

gian qua .32

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY