Luận văn Xây dựng chiến lược marketing cho website tailieuso.net của công ty cổ phần DNT Việt Nam

NỘI DUNG TRANG

BẢNG CÁC CHỮ VIẾT TẮT

DANH SÁCH BẢNG BIỂU

DANH SÁCH CÁC HÌNH

LỜI CAM ðOAN

PHẦN MỞ ðẦU

Chương 1: Cơ sở lý thuyết về chiến lược Marketing. 1

1.1.Tổng quan về xây dựng chiến lược marketing. 1

1.1.1. Khái niệm chiến lược. 1

1.1.2. Những khái niệm cơ bản của Marketing. 1

1.1.3. Khái niệm chiến lược marketing. 2

1.1.4. Khái niệm xây dựng chiến lược marketing. 2

1.2.Hệ thống thống tin marketing. 3

1.2.1. Khái niêm. 3

1.2.2. Phân lọai. 3

1.2.3. Phương pháp thu thập thông tin. 3

1.3. Môi trường marketing của doanh nghiệp. 4

1.3.1. Khái niệm về môi trường marketing. 4

1.3.2. Môi trường bên ngoài. 5

1.3.3. Môi trường bên trong. 9

1.4.Nội dung của chiến lược marketing. 10

1.4.1.Chiến lược sản phẩm. 10

1.4.1.1. Khái niệm chiến lược ñối với sản phẩm. 10

1.4.1.2.Nội dung chiến lược ñối của sản phẩm. 10

1.4.1.3.Cách xác ñịnh chiến lược ñối với sản phẩm . 12

1.4.2.Chiến lược giá . 12

1.4.2.1.Khái niệm về giá. 12

1.4.2.2.Nội dung chiến lược giá . 12

1.4.2.3.Cách thức xác ñịnh chiến lược giá . 17

1.4.3.Chiến lược phân phối. 17

1.4.3.1.Khái niệm kênh phân phối. 19

1.4.3.2.Bản chất và chức năng của các kênh phân phối. 19

1.4.3.3.Cách thức tổ chức và quyết ñịnh kênh phân phối. 21

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY