Luận văn Xây dựng bộ tiêu chí phân loại và đánh giá các doanh nghiệp Việt Nam hoạt động trong lĩnh vực xuất khẩu lao động

LỜI CAM ĐOAN.1

DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU, CÁC CHỮ VIẾT TẮT .2

DANH MỤC CÁC SƠ ĐỒ, BIỂU BẢNG.3

MỞ ĐẦU.7

Chương 1 CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ TIÊU CHÍ PHÂN LOẠI VÀ ĐÁNH GIÁ

CÁC DOANH NGHIỆP HOẠT HOẠT ĐỘNG TRONG LĨNH VỰC

XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG.13

1.1. Phân loại doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực xuất khẩu lao động. 13

1.1.1. Người lao động và doanh nghiệp hoạt động dịch vụ đưa người lao

động đi làm việc ở nước ngoài. 13

1.1.2. Phân loại doanh nghiệp hoạt động dịch vụ đưa người lao động đi làm

việc ở nước ngoài. 16

1.2. Các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp dịch vụ

đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài. 19

1.2.1. Các yếu tố nội tại của doanh nghiệp . 19

1.2.2. Các yếu tố khách quan . 27

1.2.3 Một số yếu tố khác . 33

1.3. Một số bài học rút ra từ kinh nghiệm của một số nước trên thế giới về hoạt

động XKLĐ và tiêu chí phân loại, đánh giá doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh

vực XKLĐ. 34

1.3.1. Về chủ trương và cơ sở pháp lý đối với hoạt động XKLĐ. 34

1.3.2. Về cơ chế tổ chức, cấp giấy phép, tuyển chọn và quản lý lao động làm

việc ở nước ngoài . 35

1.3.3. Về chính sách quản lý tài chính đối với đào tạo nguồn nhân lực xuất

khẩu, hỗ trợ XKLĐ, chính sách thuế, lệ phí sắp xếp việc làm và khuyến khích

chuyển thu nhập về nước . 35

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY