Luận văn Xây dựng bản đồ nguy cơ xói mòn đất và đề xuất mô hình sản xuất nông nghiệp hợp lý cho huyện Quản bạ - Tỉnh Hà Giang

MỤC LỤC

DANH MỤC BẢNG BIỂU .i

DANH MỤC HÌNH VẼ.ii

DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT . iii

MỞ ĐẦU.1

CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU.3

1.1. Tổng quan về xói mòn đất.3

1.1.1. Khái niệm xói mòn đất.3

1.1.2. Các nhân tố ảnh hƯởng tới xói mòn đất .4

1.1.3. Phân loại xói mòn đất.13

1.2. Lịch sử nghiên cứu xói mòn đất.14

1.2.1. Lịch sử nghiên cứu xói mòn đất trên thế giới .14

1.2.2. Lịch sử nghiên cứu xói mòn đất tại Việt Nam.22

CHƯƠNG 2. ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU .27

2.1. Đối tƯợng nghiên cứu.27

2.2. Nội dung nghiên cứu.27

2.3. PhƯơng pháp nghiên cứu.27

2.3.1. PhƯơng pháp thu thập và tổng hợp tài liệu .28

2.3.2. PhƯơng pháp khảo sát thực địa .28

2.3.3. PhƯơng pháp xây dựng bản đồ nguy cơ xói mòn đất.30

CHƯƠNG 3. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN.42

3.1. Đặc điểm điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội ảnh hƯởng đến xói mòn đất tại

vùng nghiên cứu.42

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY