Luận văn Xây dựng bản đồ nguy cơ ngập lụt cho quận Ninh kiều, thành phố Cần Thơ

ỤC LỤ

MỤC LỤC .i

DANH SÁCH BẢNG. iii

DANH SÁCH HÌNH VẼ .iv

DANH SÁCH HÌNH VẼ .iv

BẢNG KÍ HIỆU CÁC CHỮ VIẾT TẮT.vi

MỞ ĐẦU.1

1. Tính cấp thiết của đề tài.1

2. Mục tiêu của đề tài.2

3. Các nội dung thực hiện.2

4. Phương pháp nghiên cứu .2

Phương pháp nghiên cứu: .2

Công cụ mô hình được sử dụng: .2

5. Phạm vi nghiên cứu .3

CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN VỀ NGẬP LỤT ĐÔ THỊ VÀ PHƯƠNG PHÁP XÂY

DỰNG BẢN ĐỒ NGUY CƠ NGẬP LỤT .4

1.1. Tổng quan về ngập lụt đô thị . 4

1.1.1. Các nguyên nhân khách quan . 5

1.1.2. Các nguyên nhân chủ quan . 7

1.2. Phương pháp xây dựng bản đồ nguy cơ ngập lụt . 8

CHƯƠNG 2. ĐẶC ĐIỂM ĐỊA LÝ TỰ NHIÊN VÀ CÁC KỊCH BẢN BIẾN ĐỔI

KHÍ HẬU KHU VỰC NGHIÊN CỨU .10

2.1. Đặc điểm địa lý tự nhiên khu vực nghiên cứu. 10

2.1.1. Vị trí địa lí. 10

2.1.2. Đặc điểm địa hình, địa mạo, địa chất . 11

2.1.3. Đặc điểm khí hậu. 12

2.1.4. Đặc điểm thủy văn . 13

2.2. Kịch bản biến đổi khí hậu khu vực nghiên cứu . 13

2.2.1. Các kịch bản biến đổi khí hậu đối với lượng mưa . 13

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY