Luận văn Xác định một số đặc điểm phân tử của các chủng vi khuẩn lao ở Việt Nam

ĐẶT VẤN ĐỀ 1

CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN 4

1.1. TÌNH HÌNH BỆNH LAO 4

1.1.1. Tình hình bệnh lao trên thế gới 4

1.1.2. Tình hình bệnh lao ở Việt Nam 5

1.2. ĐẠI CƯƠNG VỀ VI KHUẨN LAO 6

1.2.1. Đặc điểm phân loại 6

1.2.2. Đặc điểm cấu trúc 6

1.2.3. Đặc điểm nuôi cấy 10

1.2.4. Hệ gen vi khuẩn lao 12

1.3. MỘT SỐ PHƯƠNG PHÁP CHẨN ĐOÁN LAO 20

1.3.1. Phương pháp soi trực tiếp 20

1.3.2. Phương pháp nuôi cấy 20

1.3.3. Sinh học phân tử trong chẩn đoán lao 21

1.3.4. Một số nghiên cứu về tỷ lệ khuyết gen của M.tuberculosis trên thế giới 23

CHƯƠNG 2. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 24

2.1. ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU 24

2.1.1. Đối tượng nghiên cứu 24

2.1.2. Cỡ mẫu nghiên cứu 24

2.2. VẬT LIỆU VÀ THIẾT BỊ NGHIÊN CỨU 25

2.2.1. Các hóa chất và thiết bị 25

2.2.2. Các cặp mồi được sử dụng trong phát hiện gen đích 27

2.3. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 29

2.3.1. Thiết kế nghiên cứu 29

2.3.2. Sơ đồ nghiên cứu 30

2.3.3. Các kĩ thuật sử dụng trong nghiên cứu 31

2.4. PHÂN TÍCH VÀ XỬ LÝ SỐ LIỆU 37

CHƯƠNG 3. KẾT QUẢ VÀ BÀN LUẬN 38

3.1. KẾT QUẢ XÁC ĐỊNH TỶ LỆ KHUYẾT CÁC TRÌNH TỰ IS6110, IS1081 VÀ 23S rDNA TRÊN CÁC CHỦNG LAO Ở VIỆT NAM 38

3.1.1. Kết quả tách chiết DNA 38

3.1.2. Kết quả phát hiện các gen đích đặc trưng của vi khuẩn lao 40

3.1.3. Tỷ lệ khuyết các trình tự gen đích ở Việt Nam 49

3.2. SO SÁNH TỶ LỆ KHUYẾT CÁC TRÌNH TỰ IS6110, IS1081 VÀ 23S rDNA TRÊN BA MIỀN BẮC TRUNG NAM TẠI VIỆT NAM 50

3.2.1. So sánh tỷ lệ khuyết các trình tự IS6110 trên ba miền Bắc Trung Nam 50

3.2.2. So sánh tỷ lệ khuyết trình tự IS1081 trên các chủng lao ở ba miền Bắc Trung Nam Việt Nam 51

3.2.3. So sánh tỷ lệ khuyết gen 23S rDNA trên ba miền Bắc Trung Nam Việt Nam 51

KẾT LUẬN 53

KIẾN NGHỊ 53

TÀI TIỆU THAM KHẢO 54

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY