Luận văn Xác định hàm lượng parabens trong thực phẩm và mỹ phẩm bằng sắc ký lỏng hiệu năng cao (hplc)

1.1.3.2. .Hiện tượng lão hóa da 7

1.1.3.3. .Mối liên hệ với giữa parabens và bệnh ung thư vú 7

1.2. Tình hình sử dụng parabens trên thế giới và ở Việt Nam .8

1.3. Các phương pháp phân tích parabens .9

1.3.1. .Phương pháp điện di mao quản (CE) 9

1.3.2. . Phương pháp sắc ký lỏng 10

1.3.2.1. .Sắc ký lỏng hiệu năng cao (HPLC) ghép nối detector UV-VIS 10

1.3.2.2. .Phương pháp sắc ký lỏng khối phổ (LC-MS/MS) 11

1.3.3. .Phương pháp sắc ký khí khối phổ (GC-MS) 13

1.3.4. . Đại cương về phương pháp sắc ký lỏng 14

1.3.4.1. .Nguyên tắc chung của phương pháp sắc ký lỏng 14

1.3.4.2. .Một số đại lượng đặc trưng của sắc ký lỏng 15

1.4. Các phương pháp xử lý mẫu! Boo

CHưƠNG 2. ĐỐI TưỢNG, NỘI DUNG VÀ PHưƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU! Bookm

2.1. Mục tiêu nghiên cứu! Boo

2.2. Đối tượng nghiên cứu! Boo

2.3. Nội dung nghiên cứu! Boo

2.4. Hóa chất, dụng cụ và thiết bị! Boo

2.4.1. .Hóa chất

2.4.2. .Dụng cụ

2.4.3. .Thiết bị

2.5. Phương pháp nghiên cứu! Boo

2.5.1. .Xác định các điều kiện phân tích

2.5.1.1. .Xác định các thông số cho detector khối phổ

2.5.1.2. .Khảo sát điều kiện đo sắc ký

2.5.1.3. .Khảo sát các điều kiện chiết mẫu

2.5.2.Xác nhận giá trị sử dụng của phương pháp

2.5.2.1. . Xây dựng đường chuẩn

2.5.2.2. .Độ lặp lại (độ chụm)

2.5.2.3. . Độ thu hồi (độ đúng)

2.5.2.4. .Giới hạn phát hiện (LOD) và giới hạn định lượng (LOQ)

CHưƠNG 3. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN.

3.1. Xác định các điều kiện phân tích! Boo

3.1.1. . Xác định các thông số của detector khối phổ

3.1.2. .Khảo sát điều kiện đo trên máy sắc ký lỏng

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY