Luận văn Xác định hàm lượng cd, pb trong đất, nước và cây trồng tại xã Đồng tháp, Đan phượng, Hà nội bằng phương pháp hấp thụ nguyên tử không ngọn lửa

Khảo sát các yếu tố ảnh hưởng đến phép đo

3.2.1. Khảo sát ảnh hưởng của nồng độ axit

Do quá trình xử lý mẫu phần lớn sử dụng axit HNO3 nên tiến hành khảo sát nồng độ axit này đến độ

hấp thụ quang của Cd và Pb. Kết quả cho thấy khi sử dụng axit HNO3 0,5% độ hấp thụ quang của cả Pb

và Cd cao nhất. Vì vậy, lựa chọn axit HNO3 0,5% làm môi trường cho mẫu phân tích

3.2.2. Khảo sát ảnh hưởng của chất cải biến nền

Kỹ thuật không ngọn lửa có độ nhạy, độ chọn lọc cao nhưng ảnh hưởng của nền mẫu đến cường độ

hấp thụ của Cd và Pb là rất lớn, nhất là trong các nền phức tạp.Vì vậy, để có được kết quả có độ chính

xác cao ta phải tìm cách giảm hoăc loại trừ sự ảnh hưởng của nền mẫu bằng cách thêm chất cải biến hóa

học. Kết quả cho thấy khi có mặt của chất cải biến nền độ hấp thụ quang của Cd và Pb đều tăng lên so

với trường hợp không có mặt chất cải biến nền, tín hiệu thu được ổn định hơn. Lựa chọn nồng độ và tỉ lệ

chất cải biến nền cho Cd là: Mg(NO3)2 0,01% + Pd(NO3)2 0,01% và nồng độ chất cải biến nền cho Pb là

NH4H2PO4 0,01%

3.2.3. Khảo sát sơ bộ thành phần mẫu

Trong các điều kiện đã chọn sự có mặt của các cation đều không làm ảnh hưởng đến độ hấp thụ

quang của Cd và Pb (sai số nhỏ hơn 10%).

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY