Luận văn Vùng đất An Giang thời kỳ 1757-1867

MỤC LỤC

LỜI CẢM ƠN . 2

MỤC LỤC . 2

MỞ ĐẦU. 4

1. Lý do chọn đề tài và mục đích nghiên cứu .4

2. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu .5

3. Lịch sử nghiên cứu vấn đề .6

4. Những đóng góp mới của luận văn .11

5. Nguồn sử liệu và phương pháp nghiên cứu.12

6. Bố cục của luận văn .14

CHƯƠNG 1:VÙNG ĐẤT AN GIANG TỪ THẾ KỈ 1 ĐẾN NĂM 1757 . 15

1.1. Sơ lược quá trình thành tạo và phát triển địa chất .15

1.2. Diện mạo chính trị, kinh tế, xã hội.20

1.2.1. Thời kỳ từ thế kỉ thứ I - giữa thế kỉ thứ VII.20

1.2.2. Thời kỳ từ giữa thế kỉ VII - giữa thế kỉ XVIII: thuộc lãnh thổ của vương quốc

Chân Lạp. .25

1.2.3. Đời sống kinh tế - văn hóa - xã hội của cư dân.36

1.2.4. Một vài nhận định .45

CHƯƠNG 2: DIỆN MẠO VÙNG ĐẤT AN GIANG (1757-1867). 51

2.1.Tình hình chính trị.51

2.1.1. Tổ chức và cương vực hành chính thời kỳ 1757-1867 .51

1.2. Những chính sách quản lý của chính quyền ở An Giang.63

2. Tình hình kinh tế.67

2.1 Quá trình khôi phục và phát triển kinh tế nông nghiệp.68

2.2 Hoạt động thủ công nghiệp và thương nghiệp .85

3. Diện mạo văn hóa.90

3.1. Chủ thể của văn hóa An Giang.90

3.2. Đời sống vật chất của cư dân .91

3.3. Đời sống tinh thần của cư dân.103

CHƯƠNG 3: ĐẶC ĐIỂM CON NGƯỜI AN GIANG (1757-1867) . 124

1. Người An Giang trong cải tạo, chinh phục tự nhiên.124

2. Người An Giang trong đấu tranh xã hội .127

2.1. Chống áp bức cường quyền.1273

2.2. Chống giặc ngoại xâm.130

KẾT LUẬN . 141

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO. 147

PHẦN PHỤ LỤC. 152

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY