Luận văn Vốn lưu động và một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động tại Công ty Cổ phần Pin Hà Nội

MỤC LỤCLỜI MỞ ĐẦU . .1CHƯƠNG I: MỘT SÔ VẤN ĐỀ CHUNG VỀ VỐN LƯU ĐỘNG VÀ HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN LƯU ĐỘNG TRONG DOANH NGHIỆP .3I. NỘI DUNG VÀ CÁCH PHÂN LOẠI VLĐ .31. Khái niệm và đặc điểm VLĐ 32. Phân loại VLĐ trong nghiệp 42.1 Căn cứ theo vai trò của VLĐ đối với quá trình sản xuất .42.2 Căn cứ vào hình thái biểu hiện của vốn .42.3 Căn cứ theo nguồn hình thành VLĐ .52.4 Phân loại theo thời gian huy động vốn .63. Nhu cầu VLĐ và phương pháp xác định nhu cầu VLĐ trong doanh nghiệp .73.1 Nhu cầu vốn lưu động .73.2 Phương pháp xác định nhu cầu VLĐ 74. Các nhân tố ảnh hưởng đến VLĐ 8II. SỰ CẦN THIẾT PHẢI NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN LƯU ĐỘNG TRONG DOANH NGHIỆP .91. Sự cần thiết của việc nâng cao hiệu quả sử dụng VLĐ .92. Quản lý và bảo toàn VLĐ 93. Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng VLĐ .103.1 Tốc độ luân chuyển VLĐ 103.2 Mức đảm nhiệm VLĐ .113.3 Vòng quay hàng tồn kho .113.4 Vòng quay các khoản phải thu .113.5 Kỳ thu tiền trung bình .123.6 Các hệ số khả năng thanh toán .124. Ý nghĩa của việc nâng cao hiệu quả sử dụng VLĐ .13CHƯƠNG II: TÌNH HÌNH QUẢN LÝ VÀ HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VLĐ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN PIN HÀ NỘI .14I. LỊCH SỬ HÌNH THÀNH VÀ KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN PIN HÀ NÔI 141. Quá trình hình thành và phát triển của Công ty Cổ phần Pin Hà Nội .142. Bộ máy quản lý của Công ty Cổ phần Pin Hà Nội .153. Bộ máy kế toán của Công ty Cổ phần Pin Hà Nội .174. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty Cổ phần Pin Hà Nội .18II. TÌNH HÌNH QUẢN LÝ VÀ HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VLĐ CỦA CÔNG TY CỔPHẦN PIN HÀ NỘI .201. Cơ cấu vốn kinh doanh của Công ty .202. Cơ cấu nguồn vốn kinh doanh của Công ty .213. Tình hình sử dụng VLĐ của Công ty .224. Hiệu quả sử dụng VLĐ của Công ty .25CHƯƠNG III: MỘT SỐ Ý KIẾN NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VLĐ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN PIN HÀ NỘI 27I. MỘT SỐ VẤN ĐỀ CÒN TỒN TẠI .27II. MỘT SỐ KIẾN NGHỊ 27

MỤC LỤC

LỜI MỞ ĐẦU . .1

CHƯƠNG I: MỘT SÔ VẤN ĐỀ CHUNG VỀ VỐN LƯU ĐỘNG VÀ HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN LƯU ĐỘNG TRONG DOANH NGHIỆP .3

I. NỘI DUNG VÀ CÁCH PHÂN LOẠI VLĐ .3

1. Khái niệm và đặc điểm VLĐ 3

2. Phân loại VLĐ trong nghiệp 4

2.1 Căn cứ theo vai trò của VLĐ đối với quá trình sản xuất .4

2.2 Căn cứ vào hình thái biểu hiện của vốn .4

2.3 Căn cứ theo nguồn hình thành VLĐ .5

2.4 Phân loại theo thời gian huy động vốn .6

3. Nhu cầu VLĐ và phương pháp xác định nhu cầu VLĐ trong doanh nghiệp .7

3.1 Nhu cầu vốn lưu động .7

3.2 Phương pháp xác định nhu cầu VLĐ 7

4. Các nhân tố ảnh hưởng đến VLĐ 8

II. SỰ CẦN THIẾT PHẢI NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN LƯU ĐỘNG TRONG DOANH NGHIỆP .9

1. Sự cần thiết của việc nâng cao hiệu quả sử dụng VLĐ .9

2. Quản lý và bảo toàn VLĐ 9

3. Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng VLĐ .10

3.1 Tốc độ luân chuyển VLĐ 10

3.2 Mức đảm nhiệm VLĐ .11

3.3 Vòng quay hàng tồn kho .11

3.4 Vòng quay các khoản phải thu .11

3.5 Kỳ thu tiền trung bình .12

3.6 Các hệ số khả năng thanh toán .12

4. Ý nghĩa của việc nâng cao hiệu quả sử dụng VLĐ .13

CHƯƠNG II: TÌNH HÌNH QUẢN LÝ VÀ HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VLĐ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN PIN HÀ NỘI .14

I. LỊCH SỬ HÌNH THÀNH VÀ KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN PIN HÀ NÔI 14

1. Quá trình hình thành và phát triển của Công ty Cổ phần Pin Hà Nội .14

2. Bộ máy quản lý của Công ty Cổ phần Pin Hà Nội .15

3. Bộ máy kế toán của Công ty Cổ phần Pin Hà Nội .17

4. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty Cổ phần Pin Hà Nội .18

II. TÌNH HÌNH QUẢN LÝ VÀ HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VLĐ CỦA CÔNG TY CỔPHẦN PIN HÀ NỘI .20

1. Cơ cấu vốn kinh doanh của Công ty .20

2. Cơ cấu nguồn vốn kinh doanh của Công ty .21

3. Tình hình sử dụng VLĐ của Công ty .22

4. Hiệu quả sử dụng VLĐ của Công ty .25

CHƯƠNG III: MỘT SỐ Ý KIẾN NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VLĐ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN PIN HÀ NỘI 27

I. MỘT SỐ VẤN ĐỀ CÒN TỒN TẠI .27

II. MỘT SỐ KIẾN NGHỊ 27

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY