Luận văn Vốn lưu động và một số biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động tại Công ty thương mại và Đầu tư phát triển miền núi Thanh Hoá

MỤC LỤCLỜI NÓI ĐẦU 1CHƯƠNG I : LÝ LUẬN CHUNG VỀ VỐN LƯU ĐỘNG VÀ MỘT SỐ BIỆN PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN LƯU ĐỘNG CỦA DOANH NGHIỆP 3I. khái quát chung về vốn lưu động. 31. Khái niệm vốn lưu động: 32. Đặc điểm luân chuyển của vốn lưu động: 33. Phân loại vốn lưu động. 44.Nguồn vốn lưu động của doanh nghiệp. 54.1. Nguồn vốn lưu dộng thường xuyên: 54.2. Nguồn vốn lưu động tạm thời 6II. Sự cần thiết và các biện pháp chủ yếu nhằm nâng cao hiệu quả tổ chức sử dụng VLĐ ở các DN. 71. Sự cần thiết phải nâng cao hiệu quả sử dụng VLĐ ở DN. 72. Một số nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả sử dụng vốn lưu động của doanh nghiệp. 92.1. Thứ nhất: Vốn bằng tiền. 92.2. Thứ hai: hàng tồn kho. 92.4. Thứ tư: Doanh thu, chi phí và lợi nhuận. 93. Một số biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động. 103.1. Quản lý vốn bằng tiền. 103.2. Quản lý hàng tồn kho 113.3. Quản lý các khoản phải thu 113.4. Quản lý doanh thu, chi phí và lợi nhuận 124. Hệ thống các chỉ tiêu phản ánh hiệu quả sử dụng VLĐ của doanh nghiệp 13CHƯƠNG II : THỰC TRẠNG QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG VỐN LƯU ĐỘNG CỦA CÔNG TY THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN MIỀN NÚI THANH HÓA 16I. Khái quát chung về Công ty Thương mại và Đầu tư phát triển miền núi Thanh Hoá. 161. Quá trình hình thành và phát triển của Công ty Thương mại và Đầu tư phát triển miền núi Thanh Hoá 162. Chức năng nhiệm vụ của Công ty TM& ĐTPT Miền núi Thanh hoá. 163. Tổ chức bộ máy quản lý của Công ty TM & ĐTPT Miền núi Thanh hoá 174. Đặc điểm tổ chức công tác kế toán tại công ty TM & ĐTPTMN Thanh Hóa. 185. Kết quả hoạt động kinh doanh của công ty Thương mại & Đầu tư phát triển miền núi Thanh Hóa. 19II. Tình hình quản lý vốn lưu động của công ty TM & ĐTPTMN Thanh Hóa. 211. Cơ cấu vốn và nguồn vốn kinh doanh của công ty 212. Tình hình sử dụng vốn bằng tiền tại công ty 243. Tình hình quản lý các khoản phải thu của công ty 264. Tình hình quản lý hàng tồn kho của công ty. 285. Tình hình quản lý doanh thu, chi phí hoạt động kinh doanh và lợi nhuận tiêu thụ. 286. Đánh giá hiệu quả tổ chức quản lý và sử dụng vốn lưu động ở công ty thương mại và Đầu tư phát triển miền núi Thanh Hoá 29CHƯƠNG III : MỘT SỐ BIỆN PHÁP TÀI CHÍNH NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN LƯU ĐỘNG TẠI CÔNG TY TM& ĐTPT MIỀN NÚI THANH HOÁ 311/ Đánh giá chung về quản lý vốn lưu động. 311.1/ Ưu điểm 311.2/ Tồn tại 322/ Một số ý kiến đóng góp về những biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả vốn lưu động tại công ty TM & ĐTPT Miền núi Thanh Hoá 33KẾT LUẬN 37TÀI LIỆU THAM KHẢO 38

MỤC LỤC

LỜI NÓI ĐẦU 1

CHƯƠNG I : LÝ LUẬN CHUNG VỀ VỐN LƯU ĐỘNG VÀ MỘT SỐ BIỆN PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN LƯU ĐỘNG CỦA DOANH NGHIỆP 3

I. khái quát chung về vốn lưu động. 3

1. Khái niệm vốn lưu động: 3

2. Đặc điểm luân chuyển của vốn lưu động: 3

3. Phân loại vốn lưu động. 4

4.Nguồn vốn lưu động của doanh nghiệp. 5

4.1. Nguồn vốn lưu dộng thường xuyên: 5

4.2. Nguồn vốn lưu động tạm thời 6

II. Sự cần thiết và các biện pháp chủ yếu nhằm nâng cao hiệu quả tổ chức sử dụng VLĐ ở các DN. 7

1. Sự cần thiết phải nâng cao hiệu quả sử dụng VLĐ ở DN. 7

2. Một số nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả sử dụng vốn lưu động của doanh nghiệp. 9

2.1. Thứ nhất: Vốn bằng tiền. 9

2.2. Thứ hai: hàng tồn kho. 9

2.4. Thứ tư: Doanh thu, chi phí và lợi nhuận. 9

3. Một số biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động. 10

3.1. Quản lý vốn bằng tiền. 10

3.2. Quản lý hàng tồn kho 11

3.3. Quản lý các khoản phải thu 11

3.4. Quản lý doanh thu, chi phí và lợi nhuận 12

4. Hệ thống các chỉ tiêu phản ánh hiệu quả sử dụng VLĐ của doanh nghiệp 13

CHƯƠNG II : THỰC TRẠNG QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG VỐN LƯU ĐỘNG CỦA CÔNG TY THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN MIỀN NÚI THANH HÓA 16

I. Khái quát chung về Công ty Thương mại và Đầu tư phát triển miền núi Thanh Hoá. 16

1. Quá trình hình thành và phát triển của Công ty Thương mại và Đầu tư phát triển miền núi Thanh Hoá 16

2. Chức năng nhiệm vụ của Công ty TM& ĐTPT Miền núi Thanh hoá. 16

3. Tổ chức bộ máy quản lý của Công ty TM & ĐTPT Miền núi Thanh hoá 17

4. Đặc điểm tổ chức công tác kế toán tại công ty TM & ĐTPTMN Thanh Hóa. 18

5. Kết quả hoạt động kinh doanh của công ty Thương mại & Đầu tư phát triển miền núi Thanh Hóa. 19

II. Tình hình quản lý vốn lưu động của công ty TM & ĐTPTMN Thanh Hóa. 21

1. Cơ cấu vốn và nguồn vốn kinh doanh của công ty 21

2. Tình hình sử dụng vốn bằng tiền tại công ty 24

3. Tình hình quản lý các khoản phải thu của công ty 26

4. Tình hình quản lý hàng tồn kho của công ty. 28

5. Tình hình quản lý doanh thu, chi phí hoạt động kinh doanh và lợi nhuận tiêu thụ. 28

6. Đánh giá hiệu quả tổ chức quản lý và sử dụng vốn lưu động ở công ty thương mại và Đầu tư phát triển miền núi Thanh Hoá 29

CHƯƠNG III : MỘT SỐ BIỆN PHÁP TÀI CHÍNH NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN LƯU ĐỘNG TẠI CÔNG TY TM& ĐTPT MIỀN NÚI THANH HOÁ 31

1/ Đánh giá chung về quản lý vốn lưu động. 31

1.1/ Ưu điểm 31

1.2/ Tồn tại 32

2/ Một số ý kiến đóng góp về những biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả vốn lưu động tại công ty TM & ĐTPT Miền núi Thanh Hoá 33

KẾT LUẬN 37

TÀI LIỆU THAM KHẢO 38

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY