Luận văn Vốn lưu động và một số biện pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động ở Công ty Công nghệ phẩm Hà Tây

MỤC LỤC

Lời nói đầu.

Chương I. Một số vấn đề lý luận về vốn lưu động và hiệu quả sử

dụng 1

I.KháI niệm và đặc điểm về vốn lưu động 1

1. Vốn lưu động 1

2. Vai trò của vốn lưu động 2

3. Phân loại vốn lưu động 2

a. Phân loại theo vai trò từng loại vốn lưu động trong quá trình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp 3

b. Phân loại theo hình tháI biểu hiện của vốn 3

c. Phân loại theo quan hệ sở hữu về vốn 4

d. Phân loại theo nguồn hình thành 4

4. Kết cấu vốn lưu động và các nhân tố ảnh hưởng 4

5. Nhu cầu vốn lưu động 5

II. Hiệu quả sử dụng vốn lưu động và sự cần thiết nâng cao hiệu quả

sử dụng vốn lưu động 6

1. Quan niệm về hiệu quả kinh doanh 6

2. Sự cần thiết, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động 7

3. Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng vốn lưu động 8

4. Một số biện pháp chủ yếu nâng cao sử dụng vốn lưu động 11

Chương II. Thực trạng quản lý và sử dụng vốn lưu dộng của cộng ty cộng nghệ phẩm Hà Tây. 13

I. Quá trình hình thành và phát triển của công ty 13

II. Chức năng, nhiệm vụ, đặc điểm tổ chức sản xuất kinh doanh

của công ty. 13

1. Chức năng và nhiệm vụ 13

2. Đặc điểm và cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý sản xuất kinh doanh

của công ty. 14

3. Những thuận lợi và khó khăn của công ty hiện nay 16

3.1. Thuận lợi 16

3.2. khó khăn 16

III. Thực trạng quản lý và sử dụng vốn lưu động của công ty

công nghệ phẩm Hà Tây 17

1. Tình hình phân cấp quản lý taì chính 17

2. Tình hình vốn và nguồn vốn 17

3. Kết qủa hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp 21

4.Tình hình chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp 22

5. Tình hình nộp ngân sách nhà nước 23

6. Tình hình thu nhập của người lao động 23

IV. Hiệu quả sử dụng vốn lưu động của công ty trong một số năm qua 24

Chương III. Một số ý kiến đề xuất nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động 27

1. Nhận xét đánh giá về việc sử dụng vốn lưu động tại công ty công nghệ

phẩm Hà Tây. 27

2. Một số biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động 28

Kết luận.

Tài liệu tham khảo.

Mục lục.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY