Luận văn Việc làm cho lao động nông thôn ở huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh

Đức Thọ là một huyện nằm ở khu vực miền trung, về cơ bản huyện được hình

thành ba vùng sinh thái rõ rệt đó là:

+ Vùng kinh tế núi đồi - bán sơn địa hay còn gọi là vùng Thượng Đức bao

gồm 9 xã: Đức Lạc, Đức Đồng, Đức Lạng, Đức Hòa, Đức Long, Đức Lập, Đức An,

Đức Dũng, Tân Hương, vùng có lợi thế và tiềm năng về đất đai thích hợp với phát

triển kinh tế trang trại, chăn nuôi đại gia súc theo hướng tập trung khai thác quỹ đất

để phát triển nông nghiệp, tập trung phát triển đàn bò lai sin, lợn siêu nạc, phát triển

trang trại theo quy mô lớn.

Hiện nay, số lượng lao động của vùng kinh tế núi đồi - bán sơn địa vào khoảng

17.550 người chiếm 51,01% dân số của vùng, với diện tích đất tự nhiên là 9.346,2 ha.

Vùng này hiện đang giành 50% diện tích gieo trồng để sản xuất lúa màu, chuyển đổi

vườn tạp sang trồng các loại cây ăn quả có giá trị kinh tế như: cam, chanh. tập trung

thâm canh các giống lúa có năng suất cao, phát triển chăn nuôi theo mô hình trang

trại, khuyến khích chăn nuôi hộ gia đình, giá trị sản xuất thu được chiếm khoảng 30%

giá trị sản xuất của toàn huyện.

+ Vùng lúa gồm 11 xã: Đức Lâm, Đức Thanh, Đức Thủy, Trung Lễ, Đức

Thịnh, Thái Yên, Yên Hồ, Đức Nhân, Bùi Xá, Đức Yên, Tùng Ảnh số lượng lao

động làm việc trong nông nghiệp lớn chiếm 91,8% lao động của vùng lúa, trong khi

đó trồng trọt chủ yếu là cây lúa, vùng này mang tính thuần nông nặng và chuyển

dịch kinh tế rất chậm, vì vậy vùng thích hợp với việc phát triển kinh tế nông nghiệp,

chăn nuôi đàn gia súc, tích tụ ruộng đất để mở rộng các trang trại, gia trại cho các

hộ gia đình như: cá, lúa, cỏ, bò.

+ Vùng đất phù sa gồm 7 xã: Trường Sơn, Liên Minh, Đức Tùng, Đức Châu,

Đức La, Đức Quang, Đức Vĩnh. Đặc điểm của vùng này là thường chịu ảnh hưởng

của lũ lụt. Vùng đất phù sa với nền văn hóa lâu đời, nhiều di tích lịch sử như đền

Kim Quy, chùa Phượng Tường. thích hợp với phát triển du lịch, thêm vào đó vùng

một số làng nghề truyền thống như mộc, đan lát, đóng thuyền ở xã Trường Sơn.

So với năm 2007, cơ cấu lao động theo vùng đã dần hợp lý hơn, số lao động

ở vùng lúa năm 2007 là 38.560 người, tới năm 2010 đã giảm xuống còn 23.410

người, điều này cho thấy, một bộ phận lao động nông nghiệp của vùng lúa đã

chuyển sang lao động ở vùng đất phù sa, vùng núi đồi - bán sơn địa, một số lao

động khác đi xuất khẩu lao động. Sự dịch chuyển này có tác động tích cực tới

chuyển dịch cơ cấu kinh tế và quá trình phân công lao động trên địa bàn huyện phù

hợp với lợi thế của từng vùng.

Tuy nhiên, sự phân bố lao động trên địa bàn huyện Đức Thọ không đồng đều,

số lượng lao động ở vùng lúa vẫn còn chiếm số lượng lớn với 23.410 lao động,

vùng đất phù sa 10.676 lao động, số lượng lao động ở vùng này chủ yếu vẫn là nông

nghiệp, lao động trồng lúa vẫn chiếm số lượng lớn song hiệu quả thấp, chính vì vậy

hiện tại vùng này nên chuyển sang trồng màu, cây công nghiệp ngắn ngày và các

loại rau sạch phục vụ cho tiêu dùng và xuất khẩu.

Về cơ bản, cơ cấu của lao động ở nông thôn trên địa bàn huyện thể hiện tính

thuần nông, trong tổng số 28.217 hộ dân ở địa bàn huyện năm 2010 thì có tới

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY