Luận văn Vector phân cực của nơtron tán xạ trong tinh thể thuận từ

MỤC LỤC

Trang

MỞ ĐẦU. .3

Chương 1 - LÝ THUYẾT TÁN XẠ CỦA NƠTRON CHẬM TRONG TINH THỂ.5

1.1. Cơ sở lý thuyết tán xạ của nơtron chậm trong tinh thể . .5

1.2. Hiện tượng thuận từ trong vật rắn . 9

1.3. Tán xạ của các nơtron phân cực trong chất thuận từ 12

Chương 2 - TÁN XẠ CỦA CÁC NƠTRON PHÂN CỰC TRONG TINH THỂ THUẬN TỪ CÓ HẠT NHÂN PHÂN CỰC . . .15

2.1. Thế tương tác của nơtron chậm trong tinh thể 15

2.1.1. Yếu tố ma trận của tương tác hạt nhân . .15

2.1.2. Yếu tố ma trận của tương tác từ . .16

2.2. Tiết diện tán xạ vi phân của các nơtron phân cực trong tinh thể .21

2.3. Tán xạ nơtron phân cực trong tinh thể thuận từ có các hạt nhân phân cực .33

Chương 3 - TIẾT DIỆN TÁN XẠ TỪ CỦA CÁC NƠTRON PHÂN CỰC TRONG TINH THỂ THUẬN TỪ .39

Chương 4 - VECTOR PHÂN CỰC CỦA CÁC NƠTRON TÁN XẠ TỪ TRONG TINH THỂ THUẬN TỪ . .43

KẾT LUẬN . .47

TÀI LIỆU THAM KHẢO . .48

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY