Luận văn Về sự tồn tại hạng của module tự do hữu hạn sinh trên các vành không giao hoán

MỤC LỤC

LỜI CẢM ƠN

MỤC LỤC

BẢNG KÝ HIỆU .1

DANH MỤC HÌNH VẼ.2

DANH MỤC BIỂU ĐỒ .3

LỜI NÓI ĐẦU.4

Chương 1 - KIẾN THỨC CƠ SỞ .5

1.1. Các định nghĩa, tính chất của vành .5

1.2. Các định nghĩa, tính chất của môđun.6

1.3. Radical của vành .14

Chương 2 - VỀ SỰ TỒN TẠI HẠNG CỦA MÔĐUN TỰ DO. 20

HỮU HẠN SINH TRÊN CÁC VÀNH KHÔNG GIAO HOÁN . 20

2.1. Sự tồn tại hạng đối với các môđun tự do vô hạn sinh trên các vành không giao hoán.20

2.2. Điều kiện về sự tồn tại hạng của các môđun tự do hữu hạn sinh trên các vành khônggiao hoán.21

KẾT LUẬN . 45

TÀI LIỆU THAM KHẢO . 46

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY