Luận văn Về một số phương pháp giải phương trình hàm

Hàm số chân, hàm sỏ lẻỊ.

.Ấ. của hĂm sỏi

!. |hl0t số phương trình hàm cơ bảĩĩỊ.

Ịlờì nói đẩu|

Chương 1. |Kiến thức chuẩn bị|

1.1. |Hàm sỏ licn tụcỊ.

1.1.1. Dinh nghĩa lũun 3D liên tục[

1.1.2. Tinh chát cùa hãni 3D liên tục|

1.2. Hàm số chân, hàm số lóỊ.

1.3. Hàm số tuAn hoàn và phân tuần hoànỊ

1.4. Tính dơn điện cùa hàm sỏ|.

1.5. Tính chÁt ánh xạ cũa hàm sój

Chương~2. |Một số phương trình hàm cơ baĩĩỊ

2.1. Phương trình hàm CanchyỊ

2.2. Phương trình hàm Jenscn|.

2.3. Vận dưng phương trình hàm cơ bân vào giãi toáiĩỊ. Chương 3.

3.1. Phương pháp thỏ|.

3.2. Sữ dựng tính lign tụẽ|

3.3. Sử dụng tinhdgnAnh. toàn ánh và song ánhỊ

3.4. Sử dựng tinh đơn đỉeũỊ

3.5. Sữ dựng tính chĂt dkhn bĂt dộngỊ

3.6. Dưa vố phương trình sai phan[.

3.7. Các bài tập tàng hợp|

3.8. Phương trình hàm trẽn tập số tự nhiínl

i. |folôt số phương pháp giải phương trình hàm| Phương pháp thỏ|. .

Dưa vẻ phirơng trình sai phânl.

Phương trình hàm trớn tập số tự nhiên.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY