Luận văn Về định lí DubovitstkII - Milyutin và điều kiện tối ưu

MỤC LỤCTrangMục lục. 1 Mở đầu . 2Chương 1ĐỊNH LÍ DUBOVITSTKII-MILYUTIN1.1. Các kiến thức bổ trợ. 41.2. Định lý Dubovitskii-Milyutin. 7Chương 2TỔNG QUÁT HOÁ ĐỊNH LÍ DUBOVITSTKII-MILYUTIN2.1. Các xấp xỉ nón. 182.2. Các tổng quát hoá của định lý Dubovitskii-Milyutin. 25Chương 3ĐIỀU KIỆN CẦN CHO NGHIỆM HỮU HIỆU CỦA BÀI TOÁN ĐA MỤC TIÊU3.1. Các khái niệm . 323.2. Định lý luân hồi kiểu Tucker. 363.3. Điều kiện chính quy. 433.4. Điều kiện cần Kuhn-Tucker. 48KẾT LUẬN. 54TÀI LIỆU THAM KHẢO. 55

MỤC LỤC

Trang

Mục lục. 1

Mở đầu . 2

Chương 1

ĐỊNH LÍ DUBOVITSTKII-MILYUTIN

1.1. Các kiến thức bổ trợ. 4

1.2. Định lý Dubovitskii-Milyutin. 7

Chương 2

TỔNG QUÁT HOÁ ĐỊNH LÍ DUBOVITSTKII-MILYUTIN

2.1. Các xấp xỉ nón. 18

2.2. Các tổng quát hoá của định lý Dubovitskii-Milyutin. 25

Chương 3

ĐIỀU KIỆN CẦN CHO NGHIỆM HỮU HIỆU CỦA

BÀI TOÁN ĐA MỤC TIÊU

3.1. Các khái niệm . 32

3.2. Định lý luân hồi kiểu Tucker. 36

3.3. Điều kiện chính quy. 43

3.4. Điều kiện cần Kuhn-Tucker. 48

KẾT LUẬN. 54

TÀI LIỆU THAM KHẢO. 55

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY