Luận văn Về điều kiện chính quy cấp hai và điều kiện tối ưu cấp hai

MỤC LỤCTrangMục lục. Mở đầu.Chương 1 ĐIỀU KIỆN TỐI ưU CẤP HAI CHO BÀI TOÁN TỐI ưU ĐƠN MỤC TIÊU1.1. Các khái niệm và định nghĩa. 41.2. Các tập tiếp tuyến cấp một và cấp hai. 81.3. Điều kiện chính quy cấp hai và điều kiện tối ưu cấp hai. 15Chương 2 ĐIỀU KIỆN CẦN TỐI ưU CẤP HAI CHO BÀI TOÁN TỐI ưU ĐA MỤC TIÊU2.1. Kiến thức chuẩn bị. 332.2. Điều kiện cần tối ưu cho bài toán đa mục tiêu với ràng buộc tập. 372.3. Điều kiện cần tối ưu Fritz John. 412.4. Điều kiện tối ưu Kuhn-Tucker. 45KẾT LUẬN. . 50TÀI LIỆU THAM KHẢO. . 51

MỤC LỤC

Trang

Mục lục.

Mở đầu.

Chương 1

ĐIỀU KIỆN TỐI ưU CẤP HAI CHO BÀI TOÁN TỐI ưU ĐƠN MỤC TIÊU

1.1. Các khái niệm và định nghĩa. 4

1.2. Các tập tiếp tuyến cấp một và cấp hai. 8

1.3. Điều kiện chính quy cấp hai và điều kiện tối ưu cấp hai. 15

Chương 2

ĐIỀU KIỆN CẦN TỐI ưU CẤP HAI CHO BÀI TOÁN TỐI ưU ĐA MỤC TIÊU

2.1. Kiến thức chuẩn bị. 33

2.2. Điều kiện cần tối ưu cho bài toán đa mục tiêu với ràng buộc tập. 37

2.3. Điều kiện cần tối ưu Fritz John. 41

2.4. Điều kiện tối ưu Kuhn-Tucker. 45

KẾT LUẬN. . 50

TÀI LIỆU THAM KHẢO. . 51

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY