Luận văn Về các dãy hồi quy tuyến tính

2.1.2 Chú ý. Đối với quan hệ hồi quy bậc k, nếu cho các giá trị f (1); :::; f (k)thì các giá trị còn lại hoàn toàn được xác định. Chẳng hạn trong quan hệ (1),nếu ta cho f (1) = f (2) = 1 thì ta nhận được dãy số nổi tiếng gọi là các sốFibonacci.2.1.3 Định nghĩa. Một dãy f (n) thỏa mãn một quan hệ hồi quy nào đó đượcgọi là một nghiệm của quan hệ đó. Nếu quan hệ hồi quy bậc k thì k giá trịban đầu của dãy có thể lấy tùy ý, các giá trị tiếp theo hoàn toàn được xácđịnh.Một nghiệm của quan hệ hồi quy bậc k được gọi là nghiệm tổng quát nếunó phụ thuộc k hằng số tùy ý C1; :::; Ck.

2.1.2 Chú ý. Đối với quan hệ hồi quy bậc k, nếu cho các giá trị f (1); :::; f (k)

thì các giá trị còn lại hoàn toàn được xác định. Chẳng hạn trong quan hệ (1),

nếu ta cho f (1) = f (2) = 1 thì ta nhận được dãy số nổi tiếng gọi là các số

Fibonacci.

2.1.3 Định nghĩa. Một dãy f (n) thỏa mãn một quan hệ hồi quy nào đó được

gọi là một nghiệm của quan hệ đó. Nếu quan hệ hồi quy bậc k thì k giá trị

ban đầu của dãy có thể lấy tùy ý, các giá trị tiếp theo hoàn toàn được xác

định.

Một nghiệm của quan hệ hồi quy bậc k được gọi là nghiệm tổng quát nếu

nó phụ thuộc k hằng số tùy ý C1; :::; Ck.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY