Luận văn Văn xuôi nghệ thuật của Xuân Diệu

MỤC LỤC

MỤC LỤC .3

DẪN NHẬP .6

1 - LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI.6

2-GIỚI HẠN ĐỀ TÀI .7

3-LỊCH SỬ VẤN ĐỀ. .8

3.2. NHỮNG CÔNG TRÌNH NGHIÊN CỨU VỀ TRUYỆN NGẮN.8

3.3. NHỮNG CÔNG TRÌNH NGHIÊN CỨU VỀ KÝ CỦA XUÂN DIỆU. .13

3.4. Nhận định chung về những công trình nghiên cứu, phê bình. .16

4 -PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU.17

5- ĐÓNG GÓP CỦA LUẬN VĂN .18

6- CẤU TRÚC CỦA LUẬN VĂN .18

CHƯƠNG 1: VĂN XUÔI CỦA MỘT NHÀ THƠ .20

1.1.XUÂN DIỆU - NHÀ THƠ VIẾT VĂN XUÔI. .20

1.1.1.Xuân Diệu viết văn xuôi khi nào ? .20

1.1.2.Nguyên nhân nào khiến Xuân Diệu viết văn xuôi ?.24

1.1.2.1.Sáng tác để kiếm sống ?.24

1.1.2.2.Sáng tác do chịu ảnh hưởng của văn chương lãng mạn Pháp - văn hoá thời

Phục Hưng: .25

1.2.VĂN XUÔI NGHỆ THUẬT CỦA XUÂN DIỆU MANG TÂM HỒN LÃNG MẠN CỦA

NHÀ THƠ: .32

1.2.1.Cách nhìn cuộc sống:.34

1.2.2.Cách nhìn con người:.36

1.2.3.Cách sống: .39

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY