Luận văn Văn hóa doanh nghiệp tại các ngân hàng thương mại Việt Nam trong tiến trình hội nhập quốc tế - Phân tích trường hợp ngân hàng thương mại cổ phần ngoại thương Việt Nam

LỜI CAM ĐOAN.1

MỤC LỤC.ii

DANH MỤC BẢNG BIỂU .vi

DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ.ix

DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT.xi

MỞ ĐẦU .1

1. Tính cấp thiết của đề tài .1

2. Tổng quan tình hình nghiên cứu .1

3. Mục tiêu nghiên cứu.16

3.1 Mục tiêu chung.16

3.2. Những mục tiêu cụ thể .16

4. Câu hỏi nghiên cứu .16

5. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu.17

6. Tính mới và đóng góp của luận án.18

6.1. Các đóng góp về mặt lý luận.18

6.2. Các đóng góp về mặt thực tiễn.18

7. Phương pháp nghiên cứu.19

8. Kết cấu của luận án .20

CHưƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ VĂN HÓA DOANH NGHIỆP.21

1.1. TỔNG QUAN VỀ VĂN HÓA DOANH NGHIỆP .21

1.1.1. Khái niệm về văn hóa doanh nghiệp.21

1.1.2. Vai trò của văn hóa doanh nghiệp.25

1.1.3. Phân loại văn hóa doanh nghiệp .32

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY