Luận văn Vận dụng quan điểm sư phạm tương tác vào dạy học nội dung "Phép dời và phép đồng dạng trong mặt phẳng" hình học 11 nâng cao trường trung học phổ thông

MỤC LỤC   MỞ ĐẦU . 1 1. Lí do chọn đề tài . 1 2. Mục đích nghiên cứu . 3 3. Nhiệm vụ nghiên cứu. 3 4. Giả thuyết khoa học . 4 5. Đối tượng nghiên cứu . 4 6. Phạm vi nghiên cứu . 4 7. Phương pháp nghiên cứu . 4 8. Cấu trúc của luận văn . 4 CHưƠNG 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN . 5 1.1. Quan điểm sư phạm tương tác . 5 1.1.1. Vài nét về lịch sử của vấn đề nghiên cứu . 5 1.1.2. Cơ sở khoa học của quan điểm sư phạm tương tác . 7 1.1.3. Những khái niệm cơ bản của quan điểm sư phạm tương tác . 14 1.2. Quá trình dạy học theo quan điểm sư phạm tương tác . 30 1.2.1. Mô hình dạy học theo quan điểm sư phạm tương tác . 30 1.2.2. Quy trình dạy học theo quan điểm sư phạm tương tác . 34 1.2.3. Ưu, nhược điểm của quan điểm sư phạm tương tác . 42 1.3. Tiểu kết chương 1 . 43 CHưƠNG 2: TỔ CHỨC DẠY HỌC NỘI DUNG “PHÉP DỜI HÌNH VÀ PHÉP ĐỒNG DẠNG TRONG MẶT PHẲNG” HÌNH HỌC 11NÂNG CAO TRưỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG THEO QUAN ĐIỂM Sư PHẠM TưƠNG TÁC .45 2.1. Một số yêu cầu về dạy học Phép dời hình và phép đồng dạng trong mặt phẳng . 45 2.1.1. Cấu tạo của chương . 45 2.1.2. Mục tiêu của chương (xem [4], [6], [48]) . 45   2.1.3. Một số điểm cần lưu ý khi dạy học phép dời hình và phép đồng dạng . 46 2.1.4. Khả năng vận dụng quan điểm sư phạm tương tác vào dạy học môn Toán . 52 2.2. Vận dụng quan điểm sư phạm tương tác vào thiết kế một số bài soạn trong chương “Phép dời hình và phép đồng dạng trong mặt phẳng” . 49 2.2.1. Một số định hướng để vận dụng quan điểm sư phạm tương tác vào dạy học nội dung “Phép dời hình và phép đồng dạng trong mặt phẳng” . 49 2.2.2. Một số bài soạn trong chương “Phép dời hình và phép đồng dạng trong mặt phẳng” theo quan điểm sư phạm tương tác . 52 2.3. Tiểu kết chương 2 . 131 CHưƠNG 3. THỬ NGHIỆM Sư PHẠM .131 3.1. Mục đích thử nghiệm . 132 3.2. Nội dung thử nghiệm . 132 3.3. Tổ chức thử nghiệm . 132 3.4. Đánh giá kết quả thử nghiệm . 132 3.5. Kết luận chung về thử nghiệm . 135 KẾT LUẬN .137 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO .138

MỤC LỤC

MỞ ĐẦU . 1

1. Lí do chọn đề tài . 1

2. Mục đích nghiên cứu . 3

3. Nhiệm vụ nghiên cứu. 3

4. Giả thuyết khoa học . 4

5. Đối tượng nghiên cứu . 4

6. Phạm vi nghiên cứu . 4

7. Phương pháp nghiên cứu . 4

8. Cấu trúc của luận văn . 4

CHưƠNG 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN . 5

1.1. Quan điểm sư phạm tương tác . 5

1.1.1. Vài nét về lịch sử của vấn đề nghiên cứu . 5

1.1.2. Cơ sở khoa học của quan điểm sư phạm tương tác . 7

1.1.3. Những khái niệm cơ bản của quan điểm sư phạm tương tác . 14

1.2. Quá trình dạy học theo quan điểm sư phạm tương tác . 30

1.2.1. Mô hình dạy học theo quan điểm sư phạm tương tác . 30

1.2.2. Quy trình dạy học theo quan điểm sư phạm tương tác . 34

1.2.3. Ưu, nhược điểm của quan điểm sư phạm tương tác . 42

1.3. Tiểu kết chương 1 . 43

CHưƠNG 2: TỔ CHỨC DẠY HỌC NỘI DUNG “PHÉP DỜI HÌNH VÀ PHÉP ĐỒNG DẠNG TRONG MẶT PHẲNG” HÌNH HỌC 11

NÂNG CAO TRưỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG THEO

QUAN ĐIỂM Sư PHẠM TưƠNG TÁC .45

2.1. Một số yêu cầu về dạy học Phép dời hình và phép đồng dạng trong mặt

phẳng . 45

2.1.1. Cấu tạo của chương . 45

2.1.2. Mục tiêu của chương (xem [4], [6], [48]) . 45

2.1.3. Một số điểm cần lưu ý khi dạy học phép dời hình và phép đồng dạng . 46

2.1.4. Khả năng vận dụng quan điểm sư phạm tương tác vào dạy học môn

Toán . 52

2.2. Vận dụng quan điểm sư phạm tương tác vào thiết kế một số bài soạn

trong chương “Phép dời hình và phép đồng dạng trong mặt phẳng” . 49

2.2.1. Một số định hướng để vận dụng quan điểm sư phạm tương tác vào dạy

học nội dung “Phép dời hình và phép đồng dạng trong mặt phẳng” . 49

2.2.2. Một số bài soạn trong chương “Phép dời hình và phép đồng dạng trong

mặt phẳng” theo quan điểm sư phạm tương tác . 52

2.3. Tiểu kết chương 2 . 131

CHưƠNG 3. THỬ NGHIỆM Sư PHẠM .131

3.1. Mục đích thử nghiệm . 132

3.2. Nội dung thử nghiệm . 132

3.3. Tổ chức thử nghiệm . 132

3.4. Đánh giá kết quả thử nghiệm . 132

3.5. Kết luận chung về thử nghiệm . 135

KẾT LUẬN .137

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO .138

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY