Luận văn Vận dụng phương pháp floortime nhằm nâng cao tương tác giữa trẻ tự kỷ với cha mẹ tại gia đình

PHẦN MỞ ĐẦU.5

1.Lí do lựa chọn vấn đề can thiệp. .5

2.Tổng quan những nghiên cứu, can thiệp liên quan can thiệp. .7

2.1.Trên thế giới ..........................................................................................................7

2.2.Ở Việt Nam .........................................................................................................10

3.Ý nghĩa can thiệp ...................................................................................................13

4.Mục đích, nhiệm vụ can thiệp................................................................................14

4.1.Mục đích: ............................................................................................................14

4.2.Nhiệm vụ:............................................................................................................14

5.Đối tượng, vấn đề cần can thiệp.............................................................................14

6.Phạm vi can thiệp ...................................................................................................15

7.Phương pháp, kỹ năng can thiệp ............................................................................15

7.1.Phương pháp: ......................................................................................................15

7.2.Các kỹ năng thực hiện:........................................................................................15

NỘI DUNG CHÍNH .................................................................................................17

Chương 1: CƠ SỞ LÍ LUẬN VÀ CƠ SỞ THỰC TIỄN CỦA CAN THIỆP. ..........17

1.1.Các khái niệm chính trong can thiệp...................................................................17

1.1.1.Công tác xã hội (CTXH)..................................................................................17

1.1.2.Tự kỷ ................................................................................................................17

1.1.3.Trẻ tự kỷ:..........................................................................................................19

1.1.4.Tương tác: ........................................................................................................20

1.2.L{ thuyết ứng dụng trong can thiệp....................................................................................... 20

1.2.2.Lí thuyết học tập xã hội của Bandura: .............................................................20

1.2.3.Lý thuyết hệ thống: ..........................................................................................21

1.3. Tổng quan về chứng Tự kỷ. ..............................................................................21

1.3.1. Thực trạng và nguyên nhân bệnh tự kỉ............................................................21

1.3.2. Dấu hiệu nhận biết bệnh tự kỉ. ........................

1.3.3. Đặc điểm của trẻ tự kỉ. ....................................

1.4.Tổng quan về phương pháp Floor time...............

1.4.1. Khái niệm Floortime: ......................................

1.4.2. Lịch sử hình thành và phát triển......................

1.5.Cơ sở pháp lý của can thiệp. ...............................

1.6.Các mô hình can thiệp và dịch vụ xã hội cho trẻ tự kỉ hiện nay.................

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY