Luận văn Vận dụng phương pháp dạy học hợp tác vào việc dạy học tác phẩm văn học dân gian ở trường trung học phổ thông

MỤC LỤC

LỜI CAM ĐOAN . 1

LỜI CẢM ƠN . 2

MỤC LỤC . 3

DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT . 5

MỞ ĐẦU . 6

1. Lí do chọn đề tài .6

2. Lịch sử vấn đề .7

3. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu.13

4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu.14

5. Phương pháp nghiên cứu.14

6. Đóng góp của luận văn.14

7. Cấu trúc luận văn .15

CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÍ LUẬN VÀ THỰC TIỄN. 16

1.1. Cơ sở lí luận của dạy học hợp tác .16

1.1.1. Định hướng đổi mới phương pháp dạy học.16

1.1.2. Cơ sở phương pháp luận của sự đổi mới phương pháp dạy học.17

1.1.3. Lý thuyết về dạy học hợp tác.20

1.2. Thực tiễn dạy học văn học dân gian trong nhà trường phổ thông .32

1.2.1. Vị trí, vai trò của văn học dân gian trong nền văn học dân tộc.32

1.2.2. Kết cấu chương trình văn học dân gian trong nhà trường.34

1.2.3. Vấn đề giảng dạy và tiếp nhận văn học dân gian ở trường trung học phổ thônghiện nay .37

CHƯƠNG 2: VẬN DỤNG DẠY HỌC HỢP TÁC VÀO DẠY HỌC TÁC PHẨM

VĂN HỌC DÂN GIAN. 42

2.1. Những tiền đề thuận lợi cho việc tổ chức dạy học hợp tác trong dạy học tác

phẩm văn học dân gian .42

2.2. Tình hình tổ chức dạy học hợp tác trong dạy học tác phẩm văn học dân gian ở

nhà trường phổ thông .44

2.2.1. Về phía giáo viên.45

2.2.2. Về phía học sinh.47

2.3. Những lưu ý khi tổ chức dạy học hợp tác trong dạy học tác phẩm văn học dângian .47

2.3.1. Câu hỏi thảo luận phải có tính vấn đề .47

2.3.2. Thành lập nhóm học tập.494

2.3.3. Vai trò của giáo viên trong quá trình thảo luận nhóm.50

2.3.4. Trình bày và đánh giá kết quả.51

2.4. Một số dạng bài tập thảo luận nhóm dùng trong dạy học tác phẩm văn học dângian .51

2.5. Quy trình tổ chức dạy học hợp tác trong dạy học tác phẩm văn học dân gian.53

2.5.1. Quy trình chuẩn bị .54

2.5.2. Quy trình thực hiện .56

2.5.3. Quy trình tổng kết, đánh giá .61

2.6. Chấm điểm cách học hợp tác .64

CHƯƠNG 3: THỰC NGHIỆM. 66

3.1. Mục đích thực nghiệm .66

3.2. Đối tượng thực nghiệm .66

3.3. Nội dung thực nghiệm.66

3.4. Thời gian và tiến trình thực nghiệm.67

3.5. Giáo án thực nghiệm và kết quả thực nghiệm .68

3.5.1. Truyện An Dương Vương và Mị Châu – Trọng Thủy.68

3.5.2. Truyện Tấm Cám .84

KẾT LUẬN . 101

TÀI LIỆU THAM KHẢO . 103

PHỤ LỤC . 106

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY