Luận văn Vận dụng phương pháp dạy học hợp tác vào dạy phong cách chức năng ngôn ngữ

MỤC LỤC

Trang phụ bìa

Lời cam đoan

Lời cảm ơn

Mục lục

Danh mục viết tắt trong luận văn

Danh mục các bảng

MỞ ĐẦU.1

Chương 1. CƠ SỞ LÍ LUẬN .9

1.1. Lí thuyết về dạy học hợp tác .9

1.1.1. Khái niệm về dạy học hợp tác .9

1.1.2. Những đặc trưng cơ bản của dạy học hợp tác .10

1.1.3. Những ưu điểm của dạy học hợp tác .12

1.1.4. Loại hình nhóm, cách chia nhóm trong dạy học hợp tác.14

1.1.5. Quy trình tổ chức dạy học theo phương pháp dạy học hợp tác .22

1.2. Cơ sở của việc dạy và học PCCNNN theo hình thức dạy học hợp tác .30

1.2.1. Mối quan hệ giữa dạy học TV và phương pháp dạy học hợp tác.30

1.2.2. Mối quan hệ giữa dạy học PC CNNN với dạy học hợp tác.35

Chương 2. THIẾT KẾ CÁC KIỂU BÀI TẬP PHONG CÁCH CHỨC NĂNG

NGÔN NGỮ THEO PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC HỢP TÁC.38

2.1. Đặc điểm chung của các bài phong cách chức năng ngôn ngữ.38

2.2. Vận dụng hình thức dạy học hợp tác để thiết kế một số bài tập cho nhóm bài

phong cách chức năng ngôn ngữ.39

2.2.1. Dạng bài tập định hướng bài học.47

2.2.3. Dạng bài tập củng cố / ôn tập kiến thức .54

2.2.4. Dạng bài tập phát triển kĩ năng (thực hành) .56

Chương 3. THỰC NGHIỆM SƯ PHẠM.60

3.1. Thiết kế giáo án.60

3.2. Thực nghiệm .743.2.1. Mục tiêu thực nghiệm.74

3.2.2. Đối tượng thực nghiệm.75

3.2.3. Phương pháp thực nghiệm.77

3.2.4. Cách thức thực nghiệm.77

3.2.5. Theo dõi tiến trình thực nghiệm .77

3.3. Kết quả thực nghiệm.79

3.4. Đánh giá kết quả thực nghiệm .88

KẾT LUẬN .94

TÀI LIỆU THAM KHẢO.97

PHỤ LỤC

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY