Luận văn Vận dụng phương pháp “bàn tay nặn bột” trong dạy học môn hóa học lớp 9 trường trung học cơ sở

MỤC LỤC

Trang phụ bìa

Lời cảm ơn

Mục lục

Danh mục các ký hiệu, các chữ viết tắt

Danh mục các bảng

Danh mục các sơ đồ

Danh mục các hình

MỞ ĐẦU .1

Chương 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN CỦA VIỆC VẬN DỤNG

PHƯƠNG PHÁP BÀN TAY NẶN BỘT Ở MÔN HÓA HỌC .4

1.1. Lịch sử nghiên cứu vấn đề .4

1.2. Lý luận về phương pháp “Bàn tay nặn bột”.6

1.2.1. Khái niệm phương pháp “Bàn tay nặn bột” .6

1.2.2. Đặc điểm của phương pháp “Bàn tay nặn bột” .7

1.2.3. Nguyên tắc của phương pháp “Bàn tay nặn bột” .9

1.2.4. Tiến trình dạy học theo phương pháp BTNB.12

1.2.5. Ý nghĩa của phương pháp “Bàn tay nặn bột” .17

1.2.6. Tiêu chí đánh giá kết quả dạy học theo phương pháp “Bàn tay nặn bột” .19

1.3. Đặc điểm của môn Hóa học và việc sử dụng phương pháp “Bàn tay nặn

bột” trong dạy học môn Hóa học.22

1.4. Đặc điểm tâm sinh lý của học sinh trung học cơ sở.22

1.5. Thực trạng sử dụng các phương pháp dạy học trong dạy học môn Hóa học

hiện nay của giáo viên THCS.25

1.5.1. Các phương pháp dạy học thường được giáo viên sử dụng trong dạy

học môn Hóa học ở trường THCS.26

1.5.2. Các hình thức tổ chức dạy học mà giáo viên thường sử dụng khi dạy

môn Hóa học ở trường THCS.271.5.3. Chất lượng dạy học môn Hóa học ở trường THCS.27

1.5.4. Đánh giá chung về thực trạng.28

Chương 2. VẬN DỤNG PHƯƠNG PHÁP "BÀN TAY NẶN BỘT"

TRONG DẠY HỌC MÔN HÓA HỌC LỚP 9 TRƯỜNG

TRUNG HỌC CƠ SỞ.29

2.1. Phân tích chương trình Hóa học 9.29

2.1.1. Mục tiêu.29

2.1.2. Cấu trúc chương trình hóa học 9 .34

2.1.3. Nội dung chương trình hóa học 9 .35

2.2. Những nguyên tắc lựa chọn chủ đề dạy học Hóa học 9 theo phương pháp

“Bàn tay nặn bột” .39

2.3. Quy trình và tiến trình dạy học theo phương pháp “Bàn tay nặn bột” .41

2.3.1. Quy trình chung.41

2.3.2. Tiến trình dạy học theo phương pháp “Bàn tay nặn bột”.43

2.4. Giới thiệu một số nội dung dạy học được thiết kế theo phương pháp “Bàn

tay nặn bột” trong chương trình Hóa học lớp 9 THCS .52

2.5. Điều kiện để thực hiện việc dạy học theo phương pháp “Bàn tay nặn bột”

có hiệu quả.111

2.5.1. Về phía giáo viên dạy học môn Hóa học THCS .111

2.5.2. Về phía học sinh .111

2.5.3. Về cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học .112

Chương 3. THỰC NGHIỆM SƯ PHẠM .114

3.1. Giới thiệu khái quát về chương trình thực nghiệm .114

3.1.1. Mục đích thực nghiệm.114

3.1.2. Nguyên tắc thực nghiệm.114

3.1.3. Nội dung thực nghiệm.114

3.1.4. Phương pháp thực nghiệm.114

3.1.5. Tổ chức thực nghiệm.114

3.2. Đánh giá kết quả thực nghiệm .118

3.2.1. Kết quả lĩnh hội tri thức của học sinh .1183.2.3. Phát triển năng lực quan sát và tư duy tưởng tượng.128

3.2.4. Rèn luyện kỹ năng thực hành .130

3.2.5. Phát triển ngôn ngữ khoa học, kèm theo sự phát triển khả năng lập luận .130

3.3. Đánh giá chung về kết quả thực nghiệm.131

KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ .133

TÀI LIỆU THAM KHẢO .134

PHỤ LỤC

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY