Luận văn Vận dụng phương pháp “bàn tay nặn bột” trong dạy học hóa học lớp 10 trung học phổ thông

MỤC LỤC

Trang phụ bìa

Lời cảm ơn

Mục lục

Danh mục các chữ viết tắt

Danh mục các bảng

Danh mục các hình vẽ, đồ thị

MỞ ĐẦU .1

Chương 1. CƠ SỞ LÍ LUẬN VÀ THỰC TIỄN CỦA ĐỀ TÀI .5

1.1. Tổng quan vấn đề nghiên cứu .5

1.1.1. Trên thế giới .5

1.1.2. Tại Việt Nam .6

1.1.3. Một số bài viết, hướng dẫn, đề tài nghiên cứu về phương pháp

“Bàn tay nặn bột”.7

1.2. Nhu cầu đổi mới phương pháp dạy học hiện nay .7

1.2.1. Sự cần thiết phải đổi mới phương pháp dạy học .7

1.2.2. Một số xu hướng đổi mới phương pháp dạy học hóa học hiện nay .9

1.3. Lí luận cơ bản về phương pháp “Bàn tay nặn bột”. 10

1.3.1. Khái quát về phương pháp “Bàn tay nặn bột” .11

1.3.2. Cơ sở khoa học của phương pháp “Bàn tay nặn bột”.11

1.3.3. Các nguyên tắc cơ bản của phương pháp “Bàn tay nặn bột” . 12

1.3.4. Tiến trình dạy học theo phương pháp “Bàn tay nặn bột” . 13

1.3.5. Mối quan hệ giữa phương pháp “Bàn tay nặn bột” với các phương

pháp dạy học khác. 18

1.4. Một số kỹ thuật dạy học trong phương pháp “Bàn tay nặn bột” . 22

1.4.1. Kỹ thuật tổ chức lớp học. 22

1.4.2. Kỹ thuật lựa chọn quan niệm ban đầu . 24

1.4.3. Kỹ thuật tổ chức hoạt động thảo luận . 28

1.4.4. Kỹ thuật tổ chức hoạt động nhóm. 33

1.4.5. Kỹ thuật đặt câu hỏi của giáo viên. 36

1.4.6. Kỹ thuật chọn ý tưởng, nhóm ý tưởng của học sinh. 38

1.4.7. Kỹ thuật phát triển ngôn ngữ cho học sinh. 401.5. Thực trạng việc vận dụng phương pháp “Bàn tay nặn bột” trong dạy

học hóa học hiện nay ở các trường phổ thông . 44

1.5.1. Thuận lợi . 44

1.5.2. Khó khăn . 45

Tóm tắt chương 1 . 46

Chương 2. VẬN DỤNG PHƯƠNG PHÁP “BÀN TAY NẶN BỘT” TRONG

DẠY HỌC HÓA HỌC LỚP 10 THPT. 47

2.1. Tổng quan về chương trình Hóa học 10 nâng cao . 47

2.1.1. Mục tiêu . 47

2.1.2. Cấu trúc và nội dung . 48

2.2. Một số nội dung dạy học môn Hóa học 10 có thể vận dụng phương

pháp “Bàn tay nặn bột” . 51

2.2.1. Nguyên tắc lựa chọn nội dung để sử dụng phương pháp “Bàn tay

nặn bột”. 51

2.2.2. Một số nội dung sử dụng phương pháp “Bàn tay nặn bột” môn

Hóa học 10 . 52

2.3. Nguyên tắc xây dựng các biện pháp nâng cao hiệu quả phương pháp

“Bàn tay nặn bột”. 52

2.3.1. Mục tiêu dạy học Hóa học 10 nâng cao. 52

2.3.2. Lí luận về phương pháp “Bàn tay nặn bột” . 53

2.3.3. Các nguyên tắc dạy học . 53

2.3.4. Điều kiện thực tế . 54

2.4. Một số biện pháp nâng cao tính khả thi và hiệu quả của phương pháp

“Bàn tay nặn bột”. 54

2.4.1. Chọn bài, chọn nội dung phù hợp với đặc trưng của phương pháp

“Bàn tay nặn bột”. 54

2.4.2. Chuẩn bị thật tốt cho thí nghiệm theo phương pháp nghiên cứu. 55

2.4.3. Chuẩn bị chu đáo cho tiết dạy. 55

2.4.4. Thiết kế phiếu học tập phù hợp. 56

2.4.5. Chú ý hình thành cho học sinh kĩ năng hoạt động nhóm hiệu quả. 57

2.4.6. Phối hợp giữa kiểm tra, giám sát và động viên, khuyến khích. 57

2.4.7. Sử dụng thời gian hợp lí, giới hạn thời gian cho mỗi hoạt động và

điều chỉnh kịp thời. . 572.5. Đánh giá kết quả học tập và một số năng lực học tập của học sinh trong

phương pháp “Bàn tay nặn bột”. 58

2.5.1. Đánh giá năng lực sử dụng ngôn ngữ viết . 58

2.5.2. Đánh giá năng lực sử dụng ngôn ngữ nói . 59

2.5.3. Đánh giá năng lực thực hành . 59

2.5.4. Phương pháp đánh giá. 59

2.6. Một số bài lên lớp có vận dụng phương pháp “Bàn tay nặn bột”. 60

2.6.1. Bài “Phản ứng oxi hóa khử” . 60

2.6.2. Bài “Clo”. 66

2.6.3. Bài “Ozon và Hidro peoxit”. 74

2.6.4. Bài “Lưu huỳnh”. 82

2.7. Một số đề kiểm tra đánh giá. 90

2.7.1. Đề kiểm tra 15 phút. 90

2.7.2. Đề kiểm tra 1 tiết. 94

Tóm tắt chương 2 . 99

Chương 3. THỰC NGHIỆM SƯ PHẠM . 100

3.1. Mục đích thực nghiệm . 100

3.2. Nhiệm vụ thực nghiệm. 100

3.3. Đối tượng thực nghiệm . 100

3.4. Tiến hành thực nghiệm. 101

3.4.1. Chọn lớp thực nghiệm và lớp đối chứng. 101

3.4.2. Trao đổi với giáo viên dạy thực nghiệm. 101

3.4.3. Tiến hành dạy ở lớp thực nghiệm – đối chứng . 102

3.4.4. Kiểm tra, chấm bài, thu kết quả . 102

3.5. Phương pháp xử lý kết quả thực nghiệm . 102

3.6. Kết quả thực nghiệm . 105

3.5.1. Kết quả định lượng. 105

3.5.2. Kết quả định tính.118

Tóm tắt chương 3 . 120

KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ . 121

TÀI LIỆU THAM KHẢO . 127

PHỤ LỤC

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY