Luận văn Vấn đề ý thức cá nhân trong tiểu thuyết Việt Nam từ sau 1986

MỤC LỤC

Trang

LỜI CẢM ƠN . 3

MỤC LỤC. 4

MỞ ĐẦU. 6

1. Lý do chọn đề tài. 6

2. Lịch sử nghiên cứu vấn đề. 7

3. Mục đích nghiên cứu. 10

4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu. 10

5. Phương pháp nghiên cứu. 11

6. Đóng góp của luận văn. 12

7. Cấu trúc luận văn . 12

CHƯƠNG 1: VÀI NÉT VỀ VẤN ĐỀ Ý THỨC CÁ NHÂN TRONG VĂN HỌC VIỆT NAMHIỆN ĐẠI . 14

1.1. Khái niệm ý thức cá nhân . 14

1.2. Thế mạnh của tiểu thuyết trong việc thể hiện ý thức cá nhân . 19

1.3. Vấn đề ý thức cá nhân trong văn học Việt Nam hiện đại. 23

1.3.1. Vai trò của ý thức cá nhân trong văn học Việt Nam . 23

1.3.2. Hành trình của ý thức cá nhân trong văn học Việt Nam . 32

1.4. Tiền đề cho sự trở lại ý thức cá nhân trong tiểu thuyết Việt Nam sau 1986 . 35

1.4.1. Bối cảnh xã hội. 35

1.4.2. Sự ảnh hưởng của văn hóa phương Tây . 40

CHƯƠNG 2: SỰ THỂ HIỆN Ý THỨC CÁ NHÂN QUA NỘI DUNG TIỂU THUYẾT VIỆTNAM SAU 1986. 46

2.1. Ý thức cá nhân về số phận con người . 46

2.2. Ý thức cá nhân về nhân cách con người. 59

2.2.1. Sự tha hóa nhân cách con người. 59

2.2.2. Sự hoàn thiện nhân cách con người . 66

2.3. Ý thức cá nhân về đời sống tinh thần của con người . 70

2.3.1. Hướng về những khát vọng cá nhân. 70

2.3.2. Lý giải và nhận thức đời sống tâm linh con người. 76

2.4. Ý thức cá nhân về việc nhìn lại cuộc chiến tranh đã qua . 82

2.5. Ý thức cá nhân về đời sống xã hội . 89

CHƯƠNG 3: SỰ THỂ HIỆN Ý THỨC CÁ NHÂN QUA NGHỆ THUẬT TRẦN THUẬT CỦA

TIỂU THUYẾT VIỆT NAM SAU 1986. 100

3.1. Khái niệm trần thuật. 100

3.2. Sự đổi mới hình tượng người trần thuật/ người kể chuyện . 101

3.2.1. Người trần thuật vô nhân xưng (trần thuật ở ngôi thứ ba). 103

3.2.2. Người trần thuật với tư cách là một nhân vật (Trần thuật ở ngôi thứ nhất) . 1045

3.3. Sự đổi mới về điểm nhìn trần thuật. 109

3.4. Sự đổi mới về giọng điệu trần thuật . 118

3.4.1. Khái quát về giọng điệu trong tiểu thuyết Việt Nam từ sau 1986 . 118

3.4.2. Các giọng điệu nổi bật trong tiểu thuyết Việt Nam từ sau 1986. 120

3.5. Sự đổi mới trong ngôn ngữ trần thuật . 132

3.5.1. Sự biến đổi kết cấu ngôn ngữ trần thuật. 132

3.5.2. Đặc diểm ngôn ngữ trần thuật . 139

KẾT LUẬN. 144

TÀI LIỆU THAM KHẢO. 146

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY