Luận văn Vấn đề thông tin tư vấn, chỉ dẫn an toàn thực phẩm trên báo chí Việt Nam

MỞ ĐẦU. 10

1. Lý do lựa chọn đề tài . 10

2. Lịch sử nghiên cứu vấn đề . 12

3. Mục đích, nhiệm vụ nghiên cứu . 16

4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu: . 16

5. Cơ sở lý luận và phương pháp nghiên cứu. 17

6. Ý nghĩa lý luận và thực tiễn của đề tài. 18

7. Cấu trúc luận văn . 19

CHƯƠNG 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN CỦA VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU. 21

1.1. Một số khái niệm liên quan đến đề tài.21

1.1.1.Thông tin và thông tin báo chí .21

1.1.2.Thông tin tư vấn, chỉ dẫn trên báo chí .24

1.1.3. An toàn thực phẩm.

1.1.4. Thông tin tư vấn, chỉ dẫn an toàn thực phẩm .

1.2. Nhu cầu thông tin tư vấn, chỉ dẫn của công chúng về vấn đề an toàn thực phẩm

.

1.2.1. Nhu cầu tư vấn, chỉ dẫn trên báo chí trong bối cảnh truyền thông hiện đại

.

1.2.2. Sơ lược về hoạt động thông tin tư vấn, chỉ dẫn an toàn thực phẩm trên

các loại hình báo chí .

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY