Luận văn Vấn đề buôn bán phụ nữ, trẻ em qua biên giới phía bắc trên sóng truyền hình

MỞ ĐẦU. 2

CHƯƠNG 1. LÝ LUẬN CHUNG VỀ TRUYỀN HÌNH VÀ VẤN ĐỀ

BUÔN BÁN PHỤ NỮ, TRẺ EM TRÊN TRUYỀN HÌNH. 17

1.1. Một số khái niệm, thuật ngữ liên quan đến đề tài 17

1.2. Đường lối quan điểm của Đảng và pháp luật của Nhà nước về phòng

chống buôn bán phụ nữ, trẻ em

1.3. Vai trò của báo chí truyền hình trong việc phòng chống buôn bán phụ

nữ, trẻ em

Tiểu kết chương 1

CHƯƠNG 2. THỰC TRẠNG VẤN ĐỀ BUÔN BÁN PHỤ NỮ, TRẺ EM

TRÊN TRUYỀN HÌNH .

2.1. Vài nét về các chương trình truyền hình Error! Bookmark not

defined.

2.2. Khảo sát vấn đề buôn bán phụ nữ, trẻ em qua biên giới phía Bắc trên

truyền hình

2.3. Ưu điểm và hạn chế của 3 kênh truyền hình trong thông tin về phòng,

chống buôn bán phụ nữ, trẻ em

2.4. Nguyên nhân hạn chế

Tiểu kết chương 2

CHƯƠNG 3. MỘT SỐ KHUYẾN NGHỊ VÀ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO

CHẤT LƯỢNG, HIỆU QUẢ TRONG CÔNG TÁC TUYÊN TRUYỀN PHÒNG

CHỐNG BUÔN BÁN PHỤ NỮ, TRẺ EM.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY